• Å være seg sjøl. Det er vesentlig, uansett hvilken posisjon en påtar seg, sier Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen til Høyres håp i Bergen. Herman Friele er på ordførerkurs.

Ni måneder før høstens lokalvalg er opplæringen i gang. Kaffe-Friele, som i politisk sammenheng ikke har stort mer å skryte av enn et lederverv i Fana Unge Høyre på 50-tallet, skal forberede seg på oppgaven Høyre håper han får: Å bli byens neste ordfører.

I går gjorde Friele Oslo. Formann i Bergen Høyre, Torbjørn Hansen, og fylkessekretær Roald Onarheim utgjør Frieles støttelærere. De to skysset kandidaten sin fra statsråd til statsråd og endte til slutt hos Oslo-ordføreren.

— Utrolig mange hyggelige mennesker, oppsummerer Friele.

Og ganske mye kaffe.

For seint til statsråden

— Vi var litt nervøs da vi hørte han måtte få kaffe, innrømmer Eli Boysen på forværelset til Høyres generalsekretær. Rundturen starter her, hos Trond H. Hole i Høyres Hus.

Friele tar seg god tid. Skryter av kaffen og håndhilser høflig. Så god tid at det store bergensfølget ankommer Kommunaldepartementet forsinket. I resepsjonen kommer Hilde Barstad, byråd i Oslo og vil hilse på.

— Så mange å bli kjent med. Nesten som å begynne i ny jobb, kommenterer den nyslåtte politikeren.

Torbjørn Hansen kikker på klokken og ler forsiktig:

— Ti minutter for seint til statsråden. Snakk om luksus. Det er bra vi ikke er her for å be om penger!

Erna Solberg serverer kaffe, skiver og sjokoladekaffe. Friele tripper fremfor den fulle kannen.

— Aner ikke om det er Friele-kaffe, sier hun unnskyldende og skjenker gjestene.

Så vises pressen på dør, og statsråden bruker en time på å oppdatere Friele på nye skatteregler, momsregler og konkurranseutsetting i kommunen.

— Tror du eleven din kan nok kommunalpolitikk til å fylle ordførerjobben spør BT når timen er over?

— Det føler jeg meg helt trygg på, sier kommunalministeren med et smil. - Demokrati betyr dessuten folkestyre. Noe av det viktigste i ordførerrollen er å være en ambassadør utad. Ordførerjobben er mye mer enn det snevre ansvaret for å kommunale tjenester, sier hun.

Friele nikker og noterer på et lite ark han gjemmer på innerlommen. Viktige stikkord!

Ute på gangen, tre etasjer lenger ned i departementsbygget utdyper Friele den oppgaven har hatt tatt fatt på. Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman er opphengt i Stortinget og det blir noen minutter å vente på den neste avtalen.

Klar til landsmøtet

— Jeg er ingen 26-åring ute på opplæring. Selv om jeg sitter med notatblokken, har vi en dialog gående. Min oppgave er å formidle mine tanker og visjoner om samfunnet.

— Hvor mye tid skal du bruke på å lære deg politikk fremover?

— Tidsbruken er en sånn kurve, sier kandidaten og fører venstre hånden rett til værs.

— Vær forsiktig så ikke du sprenger deg, kommer det fra Torbjørn Hansen.

Men Frieles møtebok er allerede tett dekorert med blå prikker. Onsdag 22. følger neste leksjon av ordførerskolen. Da kommer partileder Jan Petersen til Bergen og skal tilbringe dagen - og kvelden - sammen med kandidaten.

Neste rundingsbøye blir partiets årsmøte i Bergen 22. februar. Der skal Friele tale til partiet.

Roald Onarheim har lagt en slagplan:

— Jeg har sagt til ham at rundt landsmøtetider bør opplæringen være unnagjort. Da må han være klar for å gå ut i krigen.

Tok stafettpinnen

Men først er det kaffe. Bente Nordli smetter inn til gjestene fra Bergen med kanner og kopper. - Ikke lett å servere den mannen kaffe, utbryter hun. Lett nervøs over kvaliteten.

Victor Norman predikerer utflytting av tilsyn. Slik han også gjorde i Oslo Arbeidersamfund kvelden før. Så opprivende var det at ministeren satt seg til pianoet da han kom hjem, og spilte Utsikt fra Fløyen.

Det hjalp på sindets munterhet!

— Å få Konkurransetilsynet til Bergen betyr mer for byen enn de 100 jobbene, sier ministeren som byr gjestene fra Bergen om å stå samlet for å få vedtatt denne utflyttingen. - Nå trenger vi et aktivt engasjement, sier Norman.

Friele tar oppdraget: - Og jeg begynner ikke 15. september, men i dag, forkynner han.

Øse av erfaringen

Hos Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen får Friele sitte i nesten to timer under fire øyne og øse av ordførerens 40 år lange politiske erfaring.

— Jeg sparte noen år der, ler han etterpå.

— Er du ikke redd for å lære så mye politikk at du mister det som gir deg velgertekke?

— Hvis man greier å utløve politikk uten å være politiker hadde det vært det ideelle. Men jeg må være realist. Jeg må jobbe med, ikke mot det politiske systemet.

Per Ditlev-Simonsen nikker til sin lærenemme kandidat. Så hever begge et glass Farris.

Selv for en kaffe-konge kan det bli nok.

ORDFØREREN OG KANDIDATEN: Per Ditlev-Simonsen lar Herman Friele øse av 40 års politisk erfaring. De to finner raskt tonen og fortsetter samværet utover kvelden - med ektefeller.<p/>Foto: HÅVARD BJELLAND