— Jeg har forhandlet frem en avtale med min tidligere arbeidsgiver Kaffehuset Friele. Selskapet gir et økonomisk bidrag til Høyre som er stort nok til at jeg får ansatt en politisk sekretær, sier Friele til BT.

Høyre-ordføreren forteller at den kaffehussponsete sekretæren skal ha arbeidsplass i rådhuset.

I det politiske miljø slo nyheten om ansettelsen ned som en bombe i ettermiddag og kveld. Flere fremtredende folkevalgte ante ingenting før de ble oppringt av media.

«Ikke noe ubehag»

Flere er forbauset over det de oppfatter som en konfliktfylt sammenblanding av offentlig og privat økonomi.

Selv ser overhodet Friele ingen prinsipielle betenkeligheter.

— Jeg har ikke noe ubehag med dette. Alle politiske partier får pengene sine et steds fra. Hvis noen legger andre tolkninger i denne avtalen, så har de selvsagt lov til det.

— For meg handler dette om hvordan jeg kan gjøre en best mulig jobb som ordfører i Bergen. Mine erfaringer tilsier at jeg trenger en diskusjonspartner og personlig saksbehandler. Da kan jeg øke min kapasitet og mine leveranser tilbake til Bergen, sier Friele.

Skral økonomi

Han sier avgjørelsen om å be Kaffehuset om finansiering, skyldes kommunens skrale økonomi.

Friele vil ikke ut med hvor mye hans eget selskap punger ut med for å finansiere den politiske sekretærstillingen. Ordføreren opplyser imidlertid at vedkommende som er tiltenkt jobben, skal lønnes på linje med byrådenes politiske rådgivere.

Friele holder også kortene tett til brystet når det gjelder hvem i partiet som får jobben. Det avklares trolig førstkommende fredag.

«Konfliktfylt»

Arbeiderpartiets fremste opposisjonspolitiker Anne-Grete Strøm-Erichsen mener Friele går over streken.

— Jeg reagerer veldig på dette. Vi ønsker et politisk system som er troverdig og der det ikke kan bli stilt spørsmål om bindinger mellom private og offentlige interesser. Derfor blir dette helt feil og konfliktfylt, sier Strøm-Erichsen.

Hun minner også om at Friele ikke bare driver med kaffe, men også er involvert i eiendommer i Bergen.

— Jeg mistenker slett ikke Friele for noe som helst, men som ordfører bør han unngå å havne i en situasjon der det kan bli stilt spørsmål ved hans habilitet. Vi ønsker ikke amerikanske tilstander i bypolitikken, sier Ap-toppen i Bergen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen var ukjent med saken inntil BT ringte henne i ettermiddag.

— Jeg har aldri tidligere hørt Friele si at han har et kapasitetsproblem. Hvis det er tilfelle, burde han ha gjort bystyret oppmerksom på dette i en egen sak. Det var møte i forretningsutvalget i dag, og her nevnte ordføreren ingenting om ansettelsen, sier Strøm-Erichsen.

Hun forventer at saken får politisk etterspill.

«Avsporing»

Da BT kontaktet Høyre-leder i Bergen, Torbjørn Hansen, i ettermiddag ønsket han ikke å kommentere om hvorvidt han kjente til saken.

Noe senere ringte Hansen tilbake og ga sin fulle støtte til ordførerens avgjørelse. Han sa også at han var blitt holdt orientert om prosessen rundt ansettelsen.

— Jeg ser ingen betenkeligheter med dette. Så lenge dette skjer i åpenhet, ser jeg ikke at det kan bli reist habilitetsspørsmål, sier Hansen.

Høyre-lederen mener den prinsipielle kritikken mot Kaffehusets pengegave er en avsporing.

— Det er ingen prinsipiell forskjell mellom det faktum at Friele ga 100.000 kroner til Høyres valgkamp i fjor, og det at kaffehuset nå gir penger til å finansiere denne stillingen. Det uvanlige er at Friele, i motsetning til tidligere ordførere i Bergen, ikke har hatt noen politisk rådgiver, mener Hansen.

<b>I TRØBBEL:</b>Herman Friele.
Bjørn Erik Larsen