— For Bergen er det viktig å få til en snuoperasjon. Jeg tror vi har lest den økonomiske situasjonen rett, og den er utrolig vanskelig, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun legger ikke skjul på at det er uhyre viktig for byrådet å få flertall for innstramninger, selv om hun ikke direkte forhåndsvarsler et kabinettspørsmål.

— En situasjon med kabinettspørsmål oppstår først i en konkret situasjon i bystyret, sier hun.

Advarte opposisjonen

Bergens Tidende kjenner imidlertid til at gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe, Terje Ohnstad, på et møte mandag advarte opposisjonspolitikerne om at kabinettspørsmål kan bli aktuelt. Han skal ha gjort det klinkende klart at byrådet har en grense for hva det kan akseptere.

— Enten sier Ohnstad dette for å skremme, eller så er det et tegn på slitasje i byrådet, sier en kilde i det politiske miljøet.

— Ohnstad åpnet for at byrådet kan komme til å reise kabinettspørsmål, bekrefter Høyres Martin Smith-Sivertsen.

Overfor Bergens Tidende vil ikke Ohnstad bekrefte at byrådspartiene vurderer å kaste kortene, men han avviser det heller ikke.

— Jeg kan ikke forskuttere dette nå. Men skulle det bli situasjonen, må det dannes et nytt byråd. Det kan bli vanskelig slik bystyret er sammensatt, sier Ohnstad.

Dramatiske kutt

Byrådet krever at alle kommunens enheter - som skoler, barnehager og sykehjem - kutter sine utgifter med fire prosent denne høsten.

Byrådet er fullstendig klar over at kravet kommer til å ramme konkret og tydelig en rekke av tjenestene. Skolene og hjemmehjelperne får færre timer, vedlikeholdet av bygg blir ytterligere svekket, vikarbudsjettet barberes, senger ved sykehjem og nye barnehageplasser kan bli holdt tomme.

Samtlige opposisjonspartier kaller sparepakken urealistisk og mener den vil rasere byens skole- og helsetilbud.

— Det kommer ikke på å tale å støtte forslaget om å kutte fire prosent denne høsten. Det blir for smertefullt, sier Liv Røssland (Frp). Før jul sikret hennes parti flertallet for byrådets budsjettopplegg.

— Jeg anser byrådets forslag som helt umulige å støtte, sier Torstein Dahle (RV).

Heller ikke fra SV er det mye støtte å få for krisepakken byrådet la frem onsdag.

— Vi kan ikke ta ansvaret for at tjenestene blir rasert, sier Hedemann.

- Handler om politisk vilje

Ordfører Kristian Helland (KrF) mener det er mulig å kutte utgiftene med fire prosent.

— Dette er et spørsmål om politisk vilje og handlekraft. Det er ikke enkelt, men de tre byrådspartiene vil stå veldig hardt på at økonomien skal under kontroll. Vi kan ikke tåle å drive videre med stadig nye millionkompromiss i bystyret, sier Helland.

De tre byrådspartiene Ap, KrF og Sp nekter å gamble på at økonomien bedrer seg særlig mye neste år. Kuttene må tas denne høsten.

— Vi må få til innstramninger omtrent på det nivået byrådet har foreslått. Å ha økonomisk kontroll er et grunnleggende spørsmål for oss, sier Helland.

Han innrømmer at situasjonen for Bergen kommune er temmelig uavklart, og at kabinettspørsmål kan bli resultatet.

— Vi får se om de andre partiene virkelig ønsker å komme i en slik situasjon. Dersom byrådet må gå, bør partiene som medvirker til det ta ansvar. De har da en politisk og moralsk forpliktelse til å overta, sier Helland.

Trusselen om kabinettspørsmål setter opposisjonen under et voldsomt press. For ingen ønsker å overta ansvaret for et bo i krise ett år før kommunevalget.

— Å overta elendigheten like før et valg er ingen god løsning for noen, innrømmer Liv Røssland.

PRESSER TIL KUTT: Anne-Grete Strøm-Erichsen kan komme til å true med å gå hvis ikke bystyreflertallet kutter budsjettet med rundt 100 millioner kroner.
Rune Sævig