— Jeg har aldri i min villeste fantasi trodd at det fantes en nominasjonskomité i dette partiet som kunne finne 73 stykker som er bedre kvalifisert enn meg. Det synes jeg er et drøyt stykke, sa Einar Kaarbø under gårsdagens nominasjonsmøte i Bergen Høyre.

Kaarbø fikk en sjanse til en ukumulert plass da Ann-Karin Hella trakk seg til hans fordel på møtet. Det ville trolig gitt Kaarbø nok en periode i bystyret, dit han er blitt kumulert inn ved de to siste valgene. Men forsøket ble torpedert av Kaarbøs motstandere, som stilte første nestleder i Hordaland Unge Høyre, Audun Sommerli Time, som motkandidat.

— Det er ikke aktuelt for meg å stille til en kampvotering for en ukumulert plass på Høyres liste, etter å ha deltatt siden 1979 og sittet i bystyret i 20 år, sa Kaarbø, som dermed forsvant ut av politikken.

- En kirkegård

Etter møtet gikk Herman Friele, Monica Mæland og de fleste andre fremmøtte etter eget sigende til «boller-og-brus-på-Høyres-Hus». Dit gikk ikke Einar Kaarbø. BT møtte han etter møtet på en av byens utesteder.

— Det blir vel endelig ro i partiet nå når du er ute?

— Det er ro på en kirkegård også, men ingen idyll, sier Kaarbø, med et smil man vanskelig kan beskrive som noe annet enn infamt.

— Jeg synes jo det er helt uanstendig, sier Kaarbø, om det hans parti har gjort med ham.

— Kan du fortsatt være med i et parti som behandler deg på en slik måte?

— Det er et godt spørsmål. Jeg har betalt kontingent dette året. - Hva betyr det? Melder du deg ut?

— Det har eg ikke tatt noe standpunkt til, men eg ser det som vanskelig å skulle fortsette å være medlem, sier Kaarbø, som neppe kommer tilbake til politikken.

— Slik jeg ser det i dag kommer jeg ikke til å gjøre noe aktivt i dette partiet noensinne.

- Politisk metanol

Kaarbø skal ha gjort seg upopulær i ledelsen i Bergen Høyre gjennom medieutspill som ikke har vært klarert med ledelsen. På nominasjonsmøte gikk Trude Drevland, som var med i nominasjonskomiteen, på talerstolen med en klar advarsel mot å stemme på dem «det fins gjentatte bevis på at de ikke følger programmet». Utspillet var åpenbart myntet på Kaarbø.

Selv mener Kaarbø det er andre grunner til at han nå er presset ut av lokalpolitikken.

— Dette er bare et vikarierende argument, sier Kaarbø, og viser til at nominasjonskomiteens leder, Martin Smith-Sivertsen i sin tid uttalte seg i strid med partiledelsen blant annet i miljøspørsmål.

— Det var jo hans politisk devise(?) det, for å bli kjent.

— Hva er så den reelle grunnen?

— Den reelle grunnen må være at ledelsen ikke i det hele tåler debatt rundt politiske spørsmål, sier Kaarbø og viser som eksempel til en uttalelse han kom med i BT i juni.

Høyre hadde inngått et forlik i bystyret som innebar at budsjettet for andre halvår ble kuttet med to prosent. Kaarbø, som bydelsleder i Fyllingsdalen, påpekte at dette ville gå ut over Høyres hjertesaker som skolen. Det ble ifølge Kaarbø ikke tatt nådig opp av partiledelsen.

— Når den politiske ledelsen ikke oppdaget før i september at beslutningen i juni også ville ramme de «myke» sektorene, da er det slik at en må lure på om de har politisk metanol i kaffen i rådhusets 12. etasje (der sitter kommunalrådene Monica Mæland og Hans Edvard Seim, og gruppe sekretær Arent Kragh. red. mrk.).

Biltur med Erna

— Dreier det seg også om personkonflikter?

— Det er mennesker som har jobbet i 20 år for å bli kvitt meg. Nå har de klart det, og det skjer utelukkende for at de skal få ha lekestuen sin i fred, sier Kaarbø, som illustrerer poenget ved å vise til en biltur med partifelle Erna Solberg.

— Vi diskuterte endringer i valgloven. Jeg sa at det eneste jeg så for meg var at en skulle kunne kumulere ved Stortingsvalg. Da svarte Erna «Vi kan ikke gjøre det, da kommer du jo inn hver gang». De vil helst ha seg frabedt at velgerne gis så stor muligheter ved valget at de kan kumulere inn Einar Kaarbø flere ganger.

Kaarbø mener den politiske debatten i Bergen Høyre er blitt mer og mer fraværende for hvert år. Han mener lokalpartiet ikke lenger har noe politisk tenkeloft, og at partiet og politikken har fjernet seg fra velgerne.

UTE AV HØYRE: Einar Kaarbø mener ledelsen i Bergen Høyre har presset ham ut av politikken, fordi de ikke tåler politisk uenighet i eget parti.
FOTO: ØRJAN DEISZ