Den høyt profilerte lederen for Fyllingsdalen bydelsstyre fikk heller ikke vite at nominasjonskomiteen under ledelse av Martin Smith-Sivertsen ikke hadde funnet plass til Kaarbø på den 70 navn sterke listen. Det var media som varslet Kaarbø om forholdet.

Mangler anstendighet

— Jeg regnet med det fantes et minstemål av anstendighet i Høyre. Derfor overrasker det meg at nominasjonskomiteens leder ikke varslet meg, sier Kaarbø i en kommentar.

Einar Kaarbø har sin femte periode i bystyret. Etter å ha hatt to perioder i formannskapet, falt han i unåde i Høyreledelsen. Verken ved kommunevalget i 1995 og 1999 nådde han opp på kumulert plass. Men politiske venner reddet ham inn i bystyret ved hjelp av høyt antall kumuleringer og slengere. Det er antakelig dette nominasjonskomiteen vil hindre at skjer igjen.

Som bydelsstyreleder i Fyllingsdalen møtte Kaarbø kritikk for ikke å jobbe nok, men daværende gruppeleder, Martin Smith-Sivertsen, tok Kaarbø i forsvar.

— Jeg har en løpende dialog med Einar Kaarbø om hvordan han skjøtter sitt verv. Jeg har ikke grunnlag for å kritisere han. Einar Kaarbø er en erfaren politiker. Han har sin stil. Det må man akseptere, sa Smith-Sivertsen for knappe to år siden.

Kaarbø har ved en rekke anledninger markert sin selvstendighet. Det skjedde senest da han i september la frem en liste på 20 kuttforslag som alternativ til bystyrets kutt som i stor grad rammet barn og eldre.

Uønsket av gruppeleder

Problemet med forslaget var at Høyre hadde vært med på kuttvedtaket i bystyret. Og han fjernet en rekke av Høyres hjertesaker, som næringsstøtte, Brusselkontor og Hardangerbrofondet.

Også dette skapte sterke negative reaksjoner i partiet, og særlig fungerende gruppeleder Monica Mæland skal ha uttrykt at hun ikke ønsket Kaarbø i det nye bystyret.

Smith-Sivertsen vil ikke si hvorfor Kaarbø ikke har fått plass på listen.

— Flere personer har hatt lyst til å stå på listen, men dette er de vi er blitt stående med.

Han sier man har lagt vekt på alder, kjønn, yrkesbakgrunn, geografi og sett på personlige egenskaper som kunnskap og erfaring i politikk, evne til samarbeid of vilje til å yte en innsats. Her er Kaarbø åpenbart veiet og funnet for lett. Smith-Sivertsen sier at ingen er blitt varslet om at de ikke fikk plass på høyrelisten. Han bekrefter at ikke ett av nominasjonskomiteens medlemmer har foreslått å gi Kaarbø plass på listen.

Bergen Høyre holder nominasjonsmøte 2. november.

UØNSKET: Einar Kaarbø er overrasket over at han ikke ble varslet av nominasjonskomiteens formann om at han var vraket. <p/>
ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ