— Ka som é skjedd, det é meg ubegripelig, sa han på Haugesund-dialekt i Gulating lagmannsrett i går.

Sekundene før forliset som krevde 16 menneskeliv er fremdeles brent fast i den uføretrygdede hurtigbåtførerens hukommelse. Andre forhold, som detaljer rundt opplæringen og teknikken om bord, strever han med å erindre.

«Etter en sånn ulykke...»

— Nei, altså, etter en sånn ulykke og fire år..., beklaget Hagland da lagdommer Carl Petter Martinsen ba ham beskrive forskjellene på teknikken om bord på de gamle og flunkende nye Flaggrute-fartøyene.

Flere ganger måtte både lagmann Martin Tenold og aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, presisere innholdet i spørsmålene for ham. Lagmannen gikk særlig inn på kommunikasjonen og rollefordelingen mellom kaptein og overstyrmann. Etter ulykken ble det reist spørsmål ved om HSDs samarbeidsrutiner på broen var gode nok.

Kamplysten

Selv om hukommelsen sviktet på flere punkt, virket kaptein Hagland likevel kamplysten, og svært opptatt av å forsvare seg mot tiltalen om uaktsomhet.

Hva som skjedde ulykkeskvelden for snart fire år siden, hadde han ingen problemer med å rekonstruere. Han forklarte seg nesten helt likt med hva han sa i Sunnhordland tingrett for ett år siden.

Sverre J. Hagland ga uttrykk for at han kjente farvannet på Sletta som sin egen bukselomme. Etter å ha passert Ryvarden fyr ulykkeskvelden, styrte han mot hvit sektor (trygg sone, red. anmerkn.) fra Håskru lykt.

— Håskru var hvit. Det kommer jeg aldri til å tvile på, sa Hagland.

Så forklarte han at han var opptatt med å skru på radaren. Under denne operasjonen kom «Sleipner» ut av kurs. Hvordan, kan ingen, aller minst kapteinen, forklare.

«Tragisk»

— Det er tragisk, sa han stille.

— Jeg har tenkt og grublet. Å tenke på dette over så lang tid - det er umenneskelig, sa han.

Han ante fred og ingen fare inntil overstyrmann Olav Skjetne utbrøt: «No går du feil! Du går på Blokso!»

— Jeg skrudde på lyskasterne i baugen. Vi var nede i en bølgedal. Jeg så Blokso like forut, og slo full fart akterover, men det var for sent, forklarte han.

— Kunne du gjort noe annerledes? spurte lagmann Tenold.

— Jeg tenker på alt mulig... I etterpåklokskapens lys... Nei, jeg vet ikke. Jeg har ingen svar. Jeg hadde håpet å finne en årsak, svarte kaptein Hagland.

- Uheldig tidsaspekt

Også da aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, overtok utspørringen, strevde «Sleipner»-kapteinen med å huske. Aktor måtte ved flere anledninger gjenta og utdype spørsmålene sine, og i tillegg lese opp Haglands tidligere forklaringer.

Hans forsvarer, Per Magne Strandborg, mener det er uheldig at det er gått nesten fire år siden ulykken til saken nå er kommet til lagmannsretten.

— Det kan gi hukommelsesproblemer for aktørene, sier Strandborg.

Kapteinen forklarer seg videre i dag.

Følg saken på bt.no!

I RETTEN: Sverre J Hagland møtte retten sammen med sin forsvarer, Per Magne Strandborg.
FOTO: TOR HØVIK