I Alrekstadspillet sier Olav Kyrre til sin sønn Magnus (om det kommende Bergen) at det finnes ikke noe bedre sted langs hele norskekysten å sette kjøpstad. «Kjøpstad? Ka e det?» spør barnet. Hvortil faren svarer: «Et sted om hvilket det med rette kan sies: Der kjøper, der selger, der handler hver mann!»