I alt har åtte ulike lokaler blitt vurdert, men leigekostnadane var avgjerande for valet på Straume seier nytilsett administrasjonsleiar i KKL, Odd Normann Thormodsæther, til Kystradioen.

Thormodsæther seier at det var mindre viktig med lokaler i sentrum når dagens teknologi er uavhengig av kor kontoret er. Fire personar kan flytte inn i nye lokaler i midten av november.