Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus beklager på det sterkeste den måten Siri Hagerup-Jenssens fødsel ble håndtert på.

— For vårt vedkommende er det helt nødvendig å vende hver eneste stein i gjennomgangen av hva som kan være en forklaring på hvorfor det gikk som det gjorde, skriver Garnes i en e-post.

- For tidlig

— Vi vil selvsagt følge opp vurderingen fra Statens helsetilsyn når den kommer, og bruke den for å bli bedre og jobbe hardt for at ikke slike situasjoner skal oppstå i fremtiden.

BT har bedt Kvinneklinikkens ledelse svare på følgende spørsmål:

  • Hva er deres reaksjon på Fylkeslegens vurdering om Helsetilsynet bør vurdere en administrativ reaksjon av den aktuelle legen?
  • Hva er deres reaksjon på at Fylkeslegen mener forholdet bør vurderes politianmeldt med bakgrunn i at legen var tilkalt to ganger, men ikke kom?

I tillegg er KK bedt om å kommentere at ledelsen ved klinikken skal vurderes.

Tas på alvor

Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes svarer at så lenge Statens helsetilsyn har saken til vurdering, er det for tidlig å uttale seg.

- Klinikkledelsen ved Kvinneklinikken har full tillit til at Fylkeslegen og Statens helsetilsyn vil behandle denne tragiske saken i tråd med gjeldende regler. At Fylkeslegen ber Statens helsetilsyn om å vurdere administrativ reaksjon og politianmeldelse, er innenfor regelverket, og viser at denne saken blir tatt på alvor, og at hele hendelsesforløpet blir gjennomgått i minste detalj. Vi setter stor pris på at dette blir gjort, og er selvsagt interessert i å få en fullstendig forklaring på hvorfor denne situasjonen oppsto, slik at vi kan lære av det som gikk galt, skriver Garnes.