Ordningen med åpent hus er ett av flere svar på kritikken fra fylkeslegen.

Det var i mars at fylkeslegen i Hordaland leverte en tilsynsrapport om forholdene på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. Den kritiske rapporten kom etter 20 klagesaker mot klinikken de to siste årene.

Nå har KK klar en tiltaksplan som skal rette opp det fylkeslegen mener er mangler ved landets nest største fødselsklinikk.

– Naturlig førstevalg

De fleste tiltakene handler om å bedre kommunikasjonen både internt og eksternt. Målet for alt som blir gjort er at fødende kvinner skal ha KK som naturlig førstevalg, heter det i planen.

– Dette tror vi er tiltak som vil gi resultater, sier klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes. – Hovedessensen handler om å bedre måten vi jobber på, så får de enkelte tiltakene evalueres etter hvert, legger hun til.

Kurs og kommunikasjon

Her er utdrag av tiltaksplanen, som vil bli lagt frem for styret i Helse Bergen.

Alle leger, jordmødre, sykepleiere og barnepleiere skal i løpet av høsten 2013 og 2014 bli kurset i bedre kommunikasjon. Kursingen i kommunikasjon, som i første runde gjøres med ekstern hjelp, skal bli standard ved KK.

Sjekklister, slik piloter bruker før avgang, skal sikre kommunikasjonen både fagfolkene imellom og mellom fagfolk og pasientene. De første sjekklistene skal være klar for utprøving før ferien.

KK skal videreutvikle møteplasser

for tverrfaglig læring og legge til rette for åpen og kritisk diskusjon faggruppene imellom.

Innen utgangen av august skal KK gjennomføre det første åpne møtet for vordende foreldre. Her skal KK informere om de ulike avdelingene, og her blir det anledning til å stille spørsmål til jordmor og lege. Intensjonen er å arrangere slike åpne møter en gang i måneden.

– Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot store grupper på omvisning, men håper at slike åpne møter kombinert med virtuell omvisning kan gi alle en mulighet til å bli litt kjent med KK før de kommer hit for å føde, sier Garnes.

Førstegangsfødende på vakt

– Merker dere på fødende at det har vært uro rundt KK i media?

– Både ja og nei. Vi merker at særlig førstegangsfødende er på vakt. De som har hatt gode opplevelser tidligere, kjenner seg mer trygge, sier Garnes.

Les hele svaret fra KK til fylkeslegen her.