HELT ALENE gikk Rolf Suleng i felten mot giganten i det bergenske næringsliv. Mot seg hadde han advokater, direktører, statsadvokaten og riksadvokaten.

Med seg hadde han noen etterforskere ved Bergen politikammer, en håndfull ansatte i BDS og sin egen familie.

DET ER INGEN direkte sammenheng mellom skuddene i Moabit-fengselet en novemberdag i 1942, og Rolf Sulengs kamp mot Bergenske.

Men det finnes en indre logikk.

Haakon og Reidar ble tatt da tyskerne rullet opp den såkalte Alvær-saken, våren 1941. Den endte med at 14 motstandsmenn fra bergensområdet ble skutt, etter mye tortur og fryktelige fengselsopphold.

Haakon Suleng var radiolærer på Sjømannsskolen i Bergen. Der bygget han en hemmelig radiosender sammen med noen elever. Han ble tatt.

Reidar Suleng var telegrafist ved Bergen Radio. Han sluttet seg til brorens gruppe, og ville rømme til England. Men ble tatt.

Minstebror Rolf jobbet på Askøysenderen, som operatør, og ble sjokkert da tyskerne tok brødrene.

Litt senere sto det i dagrapporten for Askøy Radio:

«I dag kom Rolf Suleng ikke tilbake fra bærtur.»

Kort tid etter dukket han opp i London. Han seilte en tid som radiomann på en minesveiper. Senere jobbet han som instruktør for norske sjøfolk og agenter som skulle hjem til Norge for å drive etterretning.

«DENNE BOK TILEGNES de norske sjøfolk som under krigen gjorde sin plikt mot folk og fedreland».

Slik innledet Rolf Suleng sitt kampskrift «Bergenskesaken med kommentarer», som han utgav på eget forlag i 1949. Det var et hefte i to bind, som samlet en lang rekke artikler han hadde skrevet i kommunistenes aviser «Arbeidet» og «Friheten»: De eneste avisene som ville ha stoffet.

Suleng var ikke kommunist. Men han var aktiv i Norsk Sjømannsforbund og Vennskapssambandet Norge-Sovjetunionen, som inviterte sovjetiske kulturarbeidere til Norge.

— På grunn av det fikk jeg ikke visum til USA da jeg søkte i 1959, sier sønnen Terje Suleng (70) til BTMagasinet.

— Fikk du ikke visum fordi din far var med i Vennskapssambandet med Sovjet?

— De sa så. Men da jeg spurte hva det hadde med meg å gjøre, gikk det seg til.

Terje Suleng forteller at han og broren ble sendt om bord på «Bergenske» sine båter i Bergen for å selge farens hefter til sjøfolkene.

— I begynnelsen gikk det greit. Men da ledelsen i BDS oppdaget hva vi gjorde, ble vi nektet adgang .

EN MINNEPLATE i messing henger fortsatt i trappen til gamle Bergens Sjømannsskole på Nordnes. Her står navnet Haakon Suleng inngravert. Han var en av de åtte fra skolen som døde i kampen mot tyskerne.

Haakon var overlærer ved Sjømannsskolen.

Rolf ble overlærer ved samme skole etter krigen.

En naturlig base for kampen mot de han mente sviktet. De som tjente penger mens andre ga sine liv. Hans mål var i første rekke administrasjonen i «Bergenske», med toppsjef Thomas Falck i spissen.

Sammen med familien bodde Suleng i skolens leilighet i Haugeveien til de fikk en ny leilighet på Mannsverk. Han var i alle år en aktiv skribent i avisene, og deltok gjerne som debattant i Studentersamfundet.

SULENG-NAVNET kommer fra Harpefoss i Gudbrandsdalen. Herfra vandret Peder Suleng ut i verden som linjemontør i daværende Telegrafverket. Det brakte ham landet rundt, og sønnene ble født forskjellige steder.

Rolf Suleng var født i Risør, men kom til Bergen da familien flyttet dit.

Og med en far i faget var det ikke underlig at de tre sønnene valgte samme bransje, telegrafi og radiosamband. Med de konsekvenser det fikk for alle tre.

Rolf Suleng døde 1978, 70 år gammel.

Reidar Suleng tatt av tyskerne og skutt i et fengsel i Berlin.
Haakon Suleng tatt av tyskerne og skutt i et fengsel i Berlin.
Rolf Suleng rømte til England da brødrene ble tatt for motstandsarbeid. Etter krigen startet han det møysommelige arbeidet med å rulle opp «Bergenske-saken», om BDS' samarbeid med tyskerne under krigen.
Birkhaug og Omdal