I desember i fjor sendte Justis— og beredskapsdepartementet et oppdragsbrev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Her ber de direktoratet evaluere myndighetenes håndtering av trippeldrapet på Valdresekspressen 4. november i fjor.

— Vi vil bygge vårt arbeid på de evalueringene som allerede ligger der, men rette oppmerksomheten mot samhandlingen mellom etatene og andre som har vært involvert før, under og etter hendelsen, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen.

Kort frist

Hun skal lede evalueringen, og har satt ned en gruppe på fem personer som skal jobbe fulltid med saken frem til 1. mars, som er fristen departementet har satt.

— Det er raskt, men jeg tenker det har en hensikt at evalueringen kommer i rimelig tid etter hendelsen. Vi vil snakke med aktørene før opplevelsene deres farges eller ting går i glemmeboken, slik at vi kan dra mest mulig lærdom av hendelsen, sier Pedersen.

Åpent mandat

Punktene DSB har fått i oppdrag å se nærmere på er følgende:

  • Årdal kommunes rolle før og under hendelsen, iht Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og Brann- og eksplosjonsvernloven.
  • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sin rolle før og under hendelsen.
  • Samvirke og informasjonsdeling mellom nødetatene før og etter ankomst innsatssted, herunder nødmelding og trippelvarsling.
  • Andre aktørers rolle før og under hendelsen.

Vil intervjue mottaksledelsen

Flere av aktørene har allerede begynt evalueringen av sitt eget arbeid. Blant annet har politiet i Sogn og Fjordane tatt selvkritikk for manglende bemanning, veivalget, uklare våpenrutiner og oppfølgingen av de pårørende etter trippeldrapet i Årdal.

— Det siste punktet i oppdragsbrevet åpner for muligheten til å snakke med andre aktører vi oppdager underveis. Blant annet har vi sendt brev til sentrale aktører knyttet til flyktningemottaket, sier Pedersen.

Ikke henge ut noen

Brev har også blitt sendt til en rekke andre aktører direktoratet mener har betydning for hvordan hendelsen ble håndtert.

— Det som er viktig er å få et helhetlig bilde av situasjonen. Vi vil ikke se på personlig ansvar, men struktur og system. Det viktigste er at vi i etterkant får en positiv læring, og ikke å henge ut noen for at de har begått feil. Det er lite fruktbart, sier Pedersen.

LEDER EVALUERINGEN: Akkurat i denne hendelsen er det selve samhandlingen, kommunikasjonen eller mangel på kommunikasjon som er ett av hovedelementene, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.