Det er etter det BT kjenner til justisområdet som blir en av de største vinnerne ved siden av samferdselssektoren.

Regjeringen har funnet rom for å øke budsjettet med 100 millioner kroner utover det den rødgrønne regjeringen fant plass til i sitt budsjett.

Skal erstatte

De pengene skal øke antallet årsverk av:

  • Politifolk
  • Påtalejurister
  • Arrestforvarere
  • Økokrim-ansatte For arrestforsvarerne skal det være snakk om å ansette 40 nye personer. Disse skal frigjøre politifolk fra oppgaver knyttet til rettssalene som å passe på og transportere mennesker til og fra retten.

I tillegg til disse stillingene skal det etter det BT kjenner til komme 13 årsverk i beredskapstroppen Delta.

Er vinnere

Peter Christian Frølich (H) er nylig innvalgt på Stortinget i Justiskomiteen. Han sier det ikke er tvil om at politiet er en av de store budsjettvinnerne når han ser økningen.

— Vi får flere politifolk, samtidig som politifolkene vi har fra før, kan bruke mer tid på politioppgaver.

Han mener behovet for mer politi i Norge er helt åpenbart.

— Kombinerer vi denne budsjettøkningen med administrative innsparinger i en stor politireform, kan antallet operative politifolk i løpet av kort tid bli markant høyere. Folk vil merke at landet har fått en ny regjering.