Det er Strilen som i dag forteller historien om sauen 0029 (2) og to lam tok seg en tur i ved elven som renner mellom Skjervevatnet og Svartevatnet i Hellandsdalen. Normalt sett går det an å gå over her. Men vannstanden var så høy at trioen strandet på en stein ute i elven.

Forrige Søndag prøvde eierne å lage en en bro til sauene. Men bergingsaksjonen mislyktes.

BKK ble koblet inn. Og etter nøye vurderinger valgte kraftselskapet å tappe vann ut i Haugsdalen i Masfjorden for å få vannet i Modalen til å stige.

Dette kunne ha utløst flomtilstander i Haugsdalsvassdraget. Men etter to dager hadde vannet sunket med 17 centimeter. Dermed kunne 0029 og lammene spassere i land.

— Det var flott at BKK kunne gripe inn og redusere vannstanden, sier saueeier Astrid Daae Kristiansen til Strilen.

0029 var ikke tilgjengelig for kommentar i dag.