«Gode priser i baren.» «Øl+shot for 49 kr.» «To for en i baren.»

Slik ser de ut, de ulovlige tilbudene som fremtidens dommere og advokater er blitt servert via Facebook.

Det er studentorganisasjonen Juristforeningen som står bak tilbudene. Foreningen drives av jusstudenter på UiB.

Nå får de kniven på strupen av Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune. Blir det ikke slutt på alkoholreklamen, får studentene virkelig bruk for kunnskapene sine om juss.

I et brev til foreningen skriver nemlig skjenkekontoret at de vil «vurdere å politianmelde Juristforeningen dersom det registreres tilsvarende og gjentatte brudd på reklamebestemmelsene».

Kan skru igjen kranene

Skjenkekontoret varsler også at overtredelsene kan føre til at foreningen ikke lenger får skjenke på arrangementene sine. Juristforeningen står bak en rekke av jusstudentenes årlige fester, deriblant den lett kontroversielle «Erotisk aften».Tilbudene på alkohol gjelder et par av byens utesteder, Sjoko og Luux (tidligere Tiger). Skjenkekontoret spør Juristforeningen om hva slags avtale den har med utestedene.

«Kontor for skjenkesaker er spesielt interessert i å få kjennskap til hvilke goder foreningen mottar i bytte mot å opptre som annonsør for skjenkestedene,» heter det i brevet.

På Facebook sendes reklamen ut til «medlemmer av Juristforeningens utelivsavtaler med Sjoko og Luux».

— Studentene står bak

Daglig leder Henric Larsson på Sjoko sier at utestedet ikke står bak alkoholreklamen.

— Jeg kjenner meget godt til alkoholloven. Det er Juristforeningen selv som har ansvar for å oppdatere den Facebook-siden, sier han.

Sjoko og Luux, som begge eies av Bergen Servering, har egne websider og Facebook-sider der det ikke finnes slik reklame.

Ifølge Larsson har Juristforeningen en avtale som innebærer at Sjoko og Luux er deres offisielle utesteder. De konkrete detaljene i avtalen vil han ikke gå inn på.

- Nye studenter sto bak

Lederen for Juristforeningen, Espen Bergman Egeland, beklager lovbruddene overfor studentene og Skjenkekontoret.

— Det som har skjedd er at enkelte studenter som nylig er blitt medlemmer, har tatt seg av utsendelsen på Facebook. Her har vi gått på en smell, sier han.

Foreningen har skjerpet inn rutinene for å hindre at noe slikt skjer igjen.

— Det var rett og slett en tabbe, og den vil ikke gjenta seg, sier Egeland.

Hva synes du om reglene for alkoholreklame? Si din mening i feltet under!