— Disse tallene kan nok ha en etisk uheldig side, sier dekan ved juridisk fakultet i Oslo, Knut Kaasen, til Dagens Næringsliv.

Det er ikke lenge siden sist gang jusstudentenes etikk var i fokus. I mars offentliggjorde Norsk Handelshøyskole en undersøkelse hvor jusstudentene i Oslo kommer dårligst ut når det gjelder studentenes egen etikk og moral.

NTB