I 2007 ble den da 34 år gamle mannen anmeldt av tre jenter for å ha klådd på dem. Han hadde skjenket dem alkohol og gitt dem godterier.

34-åringen pleide å møte dem bak skoler og i smau kjørende på sin scooter.

I Bergen tingrett ble han dømt for å ha skjenket mindreårige og for seksuell handling mot mindreårige. Han ble også dømt for å ha bilder som viste overgrep mot barn.

34-åringen godtok dommen for at han hadde skjenket mindreårige, men anket dommen på at han hadde utført noen seksuell handling på jentene og for å ha pornografiske bilder av barn på sin datamaskin.

Denne uken ble den nå 36 år gamle mannen frikjent på alle områder av Gulating lagmannsrett.

Retten synes at jentene har forklart seg forbeholdent om det som skjedde i 2007 og mener det som eventuelt har skjedd av berøringer ikke har vært alvorlig nok til å kunne rammes av straffeloven selv om oppførselen var upassende for en 34 år gammel mann overfor så unge jenter.