— Man skulle tro at NAV hadde hatt muligheter til å være mer fleksible i dette tilfellet, sier Gudrun Holgersen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen, og ekspert på trygderett.

Hun konstaterer at NAV har fulgt reglene, men at trygdeloven gir rom for skjønn i helt spesielle tilfeller.

— Loven åpner for å søke om medlemskap i folketrygden med tilbakevirkning, men dette kan bare innvilges i rene unntakstilfeller når søkeren allerede er blitt syk. Når NAV opererer med en toårsgrense for slike søknader, er det så vidt jeg kjenner til ikke knyttet til noe lovverk, sier Gudrun Holgersen.

Det gir NAV en viss mulighet til å utvise skjønn, mener hun.

— Denne toårsgrensen må være en praksis NAV har etablert, og en slik frist følger ikke firkantede regler, sier Holgersen.

- Tre år ikke riktig

Jussprofessoren stusser også over at familien skal ha fått beskjed fra NAV om at man må ha vært medlem i folketrygden sammenhengende i tre år for å få både sykepenger og uføretrygd.

— Selv om hun ikke gis trygdemedlemskap med tilbakevirkende kraft, er det neppe riktig at hun ikke har rett til trygdeytelser før i 2009, slik det fremkommer i avisen, sier hun. Når hun kommer tilbake til Norge, blir Tina Myhrstad automatisk medlem straks hun er hjemme. Da vil hun kunne få uføretrygd etter ett års ventetid.

- Omfattende regelverk

Familien har ikke mottatt barnetrygd verken i England eller etter at de kom tilbake til Norge, hun for en måned siden, han vel to uker siden.

— Det er riktig at de ikke kom inn under reglene om barnetrygd så lenge de var i England, siden hun ikke ble ansett å være medlem av folketrygden. Men i alle fall vil de ha rett til barnetrygd straks de er i Norge. Hvis hun innvilges trygdemedlemskap med tilbakevirkning, vil det utløse barnetrygd fra barnet var født.

Jussprofessoren forundres ikke over at familien var uvitende om skjemaet de skulle ha fylt ut.

— Det er et omfattende og sammensatt regelverk vi snakker om. Det er ikke rart at familien ikke har skjønt dette i utgangspunktet, og jeg forstår at de på et vis føler seg lurt av systemet.

Silje Katrine Robinson