Statistikken fra Samordna Opptak er lagt ut i dag. De viser at antallet søkere som har Bergen som 1. prioritet, øker ved Universitetet-, Høyskolen— og Norges Handelshøyskole.

Universitetet i Bergen har en økning på 13,5 prosent av førsteprioritetssøkere i forhold til i fjor. Mest populære fag, hvis vi tar antall søkere i betraktning, er jusstudiet.

Juss «slår» psykologi

For første gang er det flere førsteprioritetssøkere til juss enn til introduksjonsstudiet i psykologi. Den økte populariteten har gitt utslag i økte karakterkrav. Man trenger henholdsvis to poeng mer enn i fjor både i konkurransepoengkvoten og i skolepoengkvoten (52.5/51.5).

Det vil si at det er vanskeligere både for dem som søker rett fra videregående skole, og de søkerne som har samlet ytterligere poeng gjennom andre studier eller forbedring av karakterer. Poenggrensen for opptak til juss på UiB har aldri vært høyere enn den er nå.

— Et markant trekk ved opptaket i år, og de foregående årene, er veksten i andelen kvinner. Våren 1994 var 36 prosent av avgangskandidatene jus UiB kvinner, våren 2000 var det 50 prosent, våren 2004 var det 57 prosent. Med opptaket i fjor og i år er det mulig at andelen kvinner av de uteksaminerte kandidater i 2008-09 kan bli 60 prosent, opplyser Johan Giertsen, professor ved juridisk fakultet og leder av fakultetets opptakskomite.

Medisin fortsatt vanskeligst

Nær sagt «som vanlig» er det legestudiet som er vanskeligst å komme inn på (68.4/ 60.2) En økning på hele 30 prosent i førsteprioritetssøkere til studiet, gjør at nåløyet er blitt enda trangere.

Noe av den same effekten finner vi på odontologi (65.6/58.5). Ved siden av lege- og tannlegestudiet, er det også meget tøft å få seg plass på det tverrfaglige profesjonsstudiet i farmasi som startet opp i fjor (64.6/58.2).

Studiet i arbeids- og organisasjonspsykologi (60.7/ 50.3) er fremdeles meget populært. Sammenlignende politikk (51.3/48.5), medievitenskap (52.2/48.8) og fjernsynsstudiet (58.6/53.8) har noen av de tøffeste opptakskravene blant samfunnsvitenskapene, mens det generelt er lettere å slippe til på naturfaglige studier.

Sykepleiere i kø

På høyskolen i Bergen troner fysioterapi øverst på karakterkravlisten (60.9/ 53.9). Syke- og vernepleierstudiene øker i popularitet, og dermed øker poengkravene med henholdsvis fire og to poeng - sykepleier (52.4/ 46.3), vernepleier (50.9/ 40.5). Sykepleierutdanningen har dessuten 1030 søkere på venteliste. For allmennlærere er karakterkravene på 47.9 og 43.6 i henholdsvis konkurransepoengkvoten og i skolepoengkvoten.

Mange av landets vordende økonomer utdannes på Norges Handelshøyskole. Der kreves det 57.0 eller 54.7 poeng.

For dem som ikke har fått studieplass, er det fortsatt gode muligheter. På Samordna opptaks restetorg kan du velge mellom 4.000 ledige studieplasser fordelt på 500 studier i hele landet.