Det er Studvest som i dag skriver om aksjonen:

— Vi tror studentene ønsker andre forutsetninger for å studere. Vi har altfor lite å si. Ved å vise fakultetet at vi kan ramme dem økonomisk vil ledelsen bli nødt til å høre på oss, mener Jan Greve Hagfors, som er en av initiativtakerne bak aksjonen.

Studvest skriver i dag at aksjonsgruppen vil ta i bruk økonomiske midler for å få ledelsens oppmerksomhet. Studentene skal sende inn klager på eksamener. Tanken er at dette vil øke utgiftene til fakultetet.

Økning i klager

Det er allerede kommet inn flere klager enn tidligere år. I 2004 var det 17 prosent som klagde, en økning på fem til ti prosent fra året før, ifølge Ernst Nordtveit, dekanus ved Det juridiske fakultet.

Nordtveit mener at en klageaksjon kun vil ramme studentene selv.

— De økonomiske ressursene som går til evaluering av klager på eksamen vil gå ut over andre ting, som for eksempel undervisningen, sier han til Studvest.

Dette vil aksjonsgruppen endre

: - Vekk med all obligatorisk undervisning

— Mulighet til å ta opp eksamener, uten å måtte ta hele kurs om igjen

— To sensorer ved karaktersetting

— Utveksling mellom norske og utenlandske fakultet, uten at det går på bekostning av normert studietid

— Bedre oppgaveveiledning

— Mer veiledning på masteroppgavene