Juryen svarte like etter klokken 16.00 mandag ettermiddag et sensasjonelt nei på spørsmålet om noen av de tre tiltalte — Jarle Olsen, Tor Helge Flaten og en tredje person - skal kjennes skyldig i drap.

Da hadde juryen rådslått siden 11-tiden på formiddagen.

Juryens oppsiktsvekkende kjennelse fikk fagjuryen til å komme sammen. Etter noen minutters rådslagning, ble kjennelsen for Olsen og Flaten satt til sides. Det betyr at skyldspørsmålet for de to må behandles på nytt.

Den tredje tiltalte er imidlertid frikjent for drap.

Det er uhyre sjelden at fagdommerne i en lagmannsrett overprøver de ti legdommerne.

Minst tre av ti legdommere må være usikker i skyldspørsmålet før tiltalte kan frikjennes.

Legemsbeskadigelse

Lagmannsretten skal møtes igjen tirsdag. Juryen vil da få et tilleggsspørsmål om den tredje tiltalte er skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge, slik byretten konkluderte med. Dersom juryen finner ham skyldig i det, vil han få sin dom for dette forhold og vil for sin del være ferdig med den rettslige del av Åsane-saken.

For Olsen og Flaten vil hele saken komme opp til full behandling i en ny lagmannsrett. Dette vil bli en såkalt stor meddomsrett, som blir satt med fire lege domsmenn og tre fagdommere. Det vil trolig ikke skje før til høsten.

Flatens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, sa til NTB etter den dramatiske utvikling i lagmannsretten mandag at han var fornøyd med juryens kjennelse.

Sank sammen

Jarle Olsen, som av påtalemyndigheten er pekt ut som hjernen bak drapet, sank sammen etter hvert som lagdommer Helge Lillebø holdt sin rettsbelæring i formiddag.

I de siste formaningene til de ti som skal avgjøre Olsens skjebne, gikk nemlig lagdommeren langt i å antyde at Olsens og Flatens nye forklaringer ikke er særlig troverdige.

— Hvorfor har ikke Olsen sagt sannheten tidligere, hvis det er korrekt at han bare hadde gitt ordre om at Madsen skulle bankes opp? Straffen for legemsfornærmelse er bøter eller noen måneders fengsel.

Minimumsstraffen for overlagt drap er 15 år. Og hvorfor gikk ikke hans beste venner til politiet med det de visste, dersom de satt med opplysninger som kunne frikjenne ham for den alvorlige drapsanklagen, spurte lagdommer Lillebø.

Han presiserte at det i denne saken ikke var jusen som var komplisert. Det avgjørende er bevisvurderingen. Her er juryen helt suveren, presiserte han.

— Legg vekt på å finn ut hva som ikke har betydning. Alt snakket om mafia og tysting og æreskodeks tror jeg ikke dere trenger å ofre så mye tid på. Det hele koker ned til to spøsmål: Hva var oppdraget Olsen gav til Flaten? Og hva fortalte Flaten videre til tredjemann? Hvis dere kommer til klarhet der, tror jeg brikkene faller på plass, sa Helge Lillebø.

Bt.no kommer straks tilbake med flere detaljer fra dramaet i lagmannsretten.