Klokken 09.30 begynte lagmann Daniel Lunde dagen i Gulating lagmannsrett med å gi juryen en rettsbelæring. En halv time etterpå var han ferdig, og juryen trakk seg tilbake.

Juryen trenger ikke dvele lenge over spørsmålet om hvem som er gjerningsmannen. Ingen er uenige om at gjerningsmannen faktisk er den 50 år gamle drosjesjåføren som drepte Kari Aalvik ved hjelp av en rekke knivstikk.

Et vanskeligere spørsmål for juryen vil være om drosjesjåføren var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Var han det, kan ha slippe straff, dersom bevisstløsheten ikke var selvforskyldt.

Lagmann Daniel Hansen brukte store deler av sin rettsbelæring til å snakke om disse spørsmålene.

— Juryen må ta et valg: Var tiltalte bevisstløs i gjerningsøyeblikket eller ikke? sa Daniel Hansen.

I dagene før drapet hadde ikke tiltalte sovet, han hadde drukket alkohol og tatt store mengder valium.

— Hvis juryen finner at tiltalte var bevisstløs, må juryen også vurdere hva som var den viktigste årsaken til dette, sa Daniel Hansen, og understrekte at selvforskyldt rus ikke utelukker straff.

Juryen avgir høyst sannsynlig kjennelse senere i dag.