• Svært overraskende, sier forsvarsadvokat John Christian Elden.

I juni i år dømte Bergen tingrett 25-åringen til elleve års fengsel for forsettlig drap på broren, i hjemmet deres i Liakroken i Åsane i september i fjor.

Kort tid etter anket han hele dommen, som ble avsagt under dissens: Én av de tre dommerne i tingretten mente at dødsfølgen ikke var tilsiktet.

— Han skal i fengsel

I Gulating lagmannsrett skulle en jury med ti medlemmer ta stilling til spørsmålet på nytt: Om 25-åringen drepte med vilje, eller om han skulle dømmes for såkalt legemsbeskadigelse med døden til følge.

— Tiltalte erkjenner skyld for å ha stukket med kniv og for at broren døde av det, sa forsvarer John Christian Elden under rettsmøtet.

— Han erkjenner at han har gjort noe galt og at han skal i fengsel for det. Men han mener han ikke handlet med forsett, fortsatte forsvaren.

Satte juryen til side

I tråd med Eldens påstand valgte juryen å frikjenne 25-åringen for drap, og isteden dømme bergenseren for legemsbeskadigelse med døden til følge.

REAGERER: Advokat John Christian Elden lot situasjonen bli kjent på Facebook.

Det er denne avgjørelsen fagdommerne nå har valgt å oppheve. Det får forsvarsadvokaten til å reagere.— Juryen fulgte instruksjonene som lagmannsretten ga. Lagmannen sa tydelig juryen hadde to valg: legemsbeskadigelse eller drap. Så tar juryen sitt valg, i tråd med instruksjonen. Da er det underlig at fagdommerne setter kjennelsen til side. Det er underlig i en situasjon der man later som at folket ved juryen som skal ha avgjørelsen, sier Elden til BT.

- Ikke mer kvalifisert

Elden mener avgjørelsen ikke var uventet, og viser til at dommerne var uenige i tingretten.

— Det var en ren bevisvurdering om hvordan tiltalte tenkte. Det er ikke et spørsmål hvor en fagdommer er mer kvalifisert enn jurymedlemmer. Det krever ingen juridisk utdannelse for å foreta en slik vurdering, sier Elden.

Han har vanskelig for å forstå hvorfor fagdommerne satte avgjørelsen til side. Elden viser også til at den fornærmede part i saken, den avdødes mor, var enig i juryens avgjørelse.

— Hvis dommerne hadde signalisert at de hadde en sterk oppfatning tidlig i prosessen, kunne det vært forståelig. Men lagmannen holdt spørsmålet åpent i rettsbelæringen, sier Elden.

Aktor: - Riktig av fagdommerne

Saken vil nå gå til ny behandling i lagmannsretten. Denne gangen vil retten bli satt uten jury, med tre fagdommere og fire lekdommere.

Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes skriver i en SMS til BT at han tar fagdommernes avgjørelse til etterretning.

— Juryen svarte nei på spørsmålet om tiltalte forsettelig drepte broren sin. De tre juridiske fagdommerne mente enstemmig at det var klart at juryens svar var feil, og satte juryens kjennelse til side. Ettersom jeg i min prosedyre ba juryen om å svare ja på spørsmålet om straffskyld, mener jeg i forlengelsen av det at det er riktig at saken nå skal behandles på nytt, skriver Raanes.

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med fornærmedes bistandsadvokat i kveld.

RETTSTEGNING: Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes (til v.) og forsvarer John Christian Elden med den tiltalte 25-åringen.