Det er kjernen i en juridisk tautrekking rundt byggingen av nytt p-hus på Skansen.

Bergen Parkeringsselskap vil bygge nytt parkeringshus under Skansedammen. En utbygging som reduserer dammen til et 20 centimeter dypt vannspeil. Samtidig skal området settes i stand som park.

Forslaget fra Parkeringselskapet har satt fart i ildsjeler i lokalmiljøet, som sier ja takk til parkeringshus, men nei til å ofre Skansedammen.

På oppdrag fra Stølestrøkenes Velforening og Skanse-guttenes Forening har siv.ing. Ole Rakner utarbeidet et alternativ til p-hus plassert i fjellet bak Skanseparken. Fyllmasser fra parkeringstunnelen vil Rakner bruke til å gjøre Skansedammen til et naturlig tjern der ungene kan vasse inn og ut av vannet.

På vegne av velforening og Skanse-guttenes Forening har advokatfullmektig Holger Hagesæter sett på jusen i dette spørsmålet. Hans konklusjon er at kommunen ikke behøver frykte eventuelt erstatningsansvar hvis noen blir skadet eller drukner i en «ny» Skansedam.

— Dammen vil i ny form fremstå som atskillig sikrere enn den gjør i dag, skriver Hagesæter.