INGUNN RØREN

Nå er kvinnen politijurist et annet sted i Norge, til tross for at hun utviste dårlig skjønn mens hun jobbet som fengselsjurist.

Kvinnens forhold til en utenlandsk mann som soner en lang straff for grove narkotikaforbrytelser, ble oppdaget fordi politiet i Bergen spanet på mannen mens han hadde permisjon fra fengselet. Overraskede spanere kunne konstatere at mannen tilbrakte tiden i frihet hjemme hos kvinnen. Først da ble ledelsen i Bergen fengsel kjent med at kvinnen som hadde vært en betrodd ansatt, også var kjæreste med en fange. Dette skjedde for kort tid siden.

Ingen opplysningsplikt

Kvinnen er i dag politifullmektig i et politidistrikt et annet sted i landet. Trolig kjenner ikke de ansvarlige i dette politidistriktet til hva som skjedde mens kvinnen jobbet i Bergen fengsel.

— Vi fikk kjennskap til at hun hadde et forhold til en innsatt kort tid etter at hun hadde avsluttet sitt ansettelsesforhold hos oss. Vi har ingen opplysningsplikt om slike forhold overfor hennes nye arbeidsplass, siden det er innenfor en annen etat, sier fungerende direktør Siri F. Pettersen i Bergen fengsel.

Etter det Bergens Tidende kjenner til, skal kvinnen ha fått en svært god attest fra Bergen fengsel da hun sluttet der.

- Ikke fått fordeler

Kvinnen vikarierte i flere år som ekstrabetjent i Bergen fengsel mens hun studerte jus. Da hun ble ferdig utdannet jurist, fikk hun et vikariat som juridisk saksbehandler i fengselet. En av arbeidsoppgavene hennes var å skrive innstillinger på innsattes permisjonssøknader.

— Da vi ble kjent med at denne kvinnen hadde et kjærlighetsforhold til en innsatt, gikk vi gjennom alle sakene hun hadde vært saksbehandler på, og forsikret oss om at hun ikke hadde skrevet innstillinger som gjaldt den innsatte hun hadde et forhold til. Vi har sjekket dette nøye, og det er ingenting som tyder på at noen innsatte har fått fordeler de ikke skulle hatt, sier Pettersen.

Kvinnen jobbet som jurist i fengselet i flere måneder. Da kjærlighetsforholdet til den narkodømte mannen ble oppdaget, hadde hun akkurat avsluttet sine vikariater både som juridisk saksbehandler og som ekstrabetjent.

Hun ble pålagt å levere en skriftlig rapport til ledelsen i fengselet.

— Hun har levert en rapport, som vi jobber med å gå gjennom. Så langt vi kjenner til har undersøkelsene rundt saken ikke vist at hun har utnyttet kunnskap hun hadde gjennom stillingen, sier Pettersen.

Utvisningsvarsel

Mannen kvinnen hadde et forhold til, er utenlandsk statsborger. Etter det BT kjenner til, er det et utvisningsvarsel på mannen. Det betyr at han skal sendes ut av Norge så fort han er ferdig med å sone straffen sin.

— Generelt kan jeg si at vi er restriktive med å gi permisjoner til utenlandske innsatte som det er utvisningsvarsel på, men jeg vil ikke kommentere forholdene rundt denne innsatte, sier Pettersen.

BT avslørte i går at også en annen kvinnelig fengselsbetjent i Bergen fengsel hadde et kjærlighetsforhold til en innsatt. Denne kvinnen valgte å si opp jobben da forholdet til en betydelig yngre mannlig innsatt ble oppdaget.

— Det er uakseptabelt at ansatte har kjærlighetsforhold til innsatte, sier Pettersen.