De to store eierne, Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) og Fjord 1, vil da få skipet i fanget, og det blir deres problem å finne nye kjøpere. De har nemlig stilt garantier overfor Fjord Line som sikrer at bergensrederiet ikke blir sittende med skipet. Alt ansvar for «Jupiter» blir da liggende hos de to storaksjonærene.

TFDS bekrefter at de foreligger slike garantier.

Informasjonsdirektør Atle Kvamme bekrefter overfor Bergens Tidende at MS «Jupiter» ikke inngår som en del av Fjord Lines drift i den forretningsplanen som ligger til grunn for Smyril Lines inntreden som hovedeier i Fjord Line.

Kan tjene 30 millioner

Den inngåtte intensjonsavtalen med de amerikanske kjøperne priser MS «Jupiter» til 15,8 millioner dollar, eller godt og vel 100 millioner kroner etter dagens dollarkurs.

Fratrukket pantegjeld på 72 millioner blir netto fortjeneste for Fjord Line cirka 30 millioner forutsett at skipet blir overtatt av de amerikanske kjøperne.

Planen er at de skal sette skipet i rute mellom Florida og Mexico.

Hvis erstatningsskipet Fjord Line tar sikte på å sette inn i Englandslinjen etter MS «Jupiter» leies inn med full besetning, kan inntil rundt 200 arbeidsplasser om bord i «Jupiter» stå i fare for å forsvinne. Leies det inn et skip som Fjord Line selv skal bemanne, vil de fleste arbeidsplassene bli berget.

Kvamme finner det ikke rett å gi kommentarer om arbeidsplassene før det er avgjort hvilket skip som leies inn.

— Slike forhold skal vi først diskutere med våre tillitsvalgte og snakke med våre ansatte om, sier Kvamme.

Det ryktes at Fjord Line skal ta tilbake sitt tidligere Danmarksskip MS «Bergen» og sette det inn i sin tidligere rute, mens MS «Fjord Norway» skal kombinere rutene på Hanstholm og Newcastle. Kvamme vil ikke kommentere skipsvalg før det foreligger avtale med selger/leietager.

Tidligere MS «Bergen» tilhører nå kommandittselskapet Bergensfjord i Bergen der blant annet Helge Eide Knudsen i Spar-kjøp konsernet er på eiersiden. Skipet seiler nå for DFDS i Danmark under dansk flagg i DIS som MS «Duchess of Scandinavia» i fart mellom Cuxhaven og Harwich.