«Juliana og Harald» står det med hjerte mellom på ringeklokken. Skiltet hang der i april i fjor også, men da var det bare Harald Linchausen som bodde i leiligheten i Sydnesgaten. Nå sitter konen Juliana Maria Luigvió Domingues ved siden av ham i sofaen og smiler.

Fikk ikke oppholdstillatelse

Paret giftet seg i februar 2003, men Juliana fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi UDI mente Harald tjente for lite til at han kunne greie å forsørge konen. Siden de begge er under 23 år, måtte Harald tjene 161.000 kroner i året. Han tjente 160.998. Harald og Juliana klaget på avslaget, men søknaden ble igjen avslått. Da klaget de til Utlendingsnemnda. Der var behandlingstiden sagt å være seks til åtte måneder.

Men så. 31.august fikk det unge paret innvilget opphold på grunn av familiegjenforening. Nemnda mente at kravet om inntekt var oppfylt, og at opplysningene Harald hadde oppgitt om både inntekt og fremtidsplaner stemte.

Ikke bare en dans på roser

— Kanskje hjalp det at BT skrev om saken vår, undrer Harald. Vel fire måneder tok det fra BT skrev om saken til det hyggelige brevet kom.

— Det er deilig å være her, smiler Juliana.

Før hun fikk vite at hun ikke fikk opphold i Norge, hadde hun fått jobb og var begynt på norskopplæring. Paret hadde også kjøpt leilighet.

— Da jeg var i Brasil, skulle jeg begynt å studere i Norge. Jeg hadde tre måneder der jeg ikke gjorde noe særlig, brukte mye tid og penger på å ringe ambassaden. I tillegg mistet jeg jobben i Norge siden jeg ikke kom tilbake som jeg hadde trodd, forteller hun.

Det var vanskelig å være borte fra hverandre, men Juliana syntes ikke alt var lett i det nye landet heller, spesielt ikke i vinter. Derfor har hun ikke villet stille opp i BT før nå. Nå har hun fått jobb og skal begynne på voksenopplæring på Bergen katedralskole, forteller hun på tilnærmet feilfritt norsk. Harald studerer ved NHH og jobber i tillegg.

- Godt å være et vanlig par

— Det har vært vanskelig. Når man elsker hverandre, og bare vil være sammen, og opplever at noen tror at dette ikke stemmer, og mener at vi er gift bare for at jeg skal få være i Norge, er det tøft, sier Juliana.

— Det er veldig deilig å slippe å tenke på UDI og ikke være nødt til å ta vare på alle lønnsslipper og sende disse inn, sier Harald.

— Det er godt å få være et vanlig par, smiler Harald og Juliana.