LARS HOLGER URSIN

Presis klokken 16 ankom kronprins Haakonog kronprinsesse Mette-Marit Haakonshallen. Kronprinsen ble ledsaget av universitetsrektor Kirsti Koch Kristensen, kronprinsessen av universtitetsdirektør Kåre Rommetveit.

Under den høytidelige, men aldri stive seremonien, streifet alle talerne innom felles kvaliteter mellom både prisvinneren, Julie Kristeva, og mannen som har gitt navn til prisen, Ludvig Holberg.

Rektor Koch Kristensen, som holdt sin tale på klingende fransk, minnet om at den gamle bergenseren Holberg selv var en feminist, langt forut for sin tid, ved å sitere fra «Peder Paars»:

Lad dem studere, som har beste Sindsens Gaver, Lad dem regiere, som et Huus kand forestaae /../ Skal A, skiønt hun er viis, fordi hun er en Qvinde, Fordi hun gaaer med Skiørt, fordømmes til at spinde? Skal B, som er en Nar, en Drukkenbolt, et Faar, Strax Mester være, just for han med Buxer gaaer? Tidligere rektor, professor Jan Fridthjof Bernt, som nå er styreleder for Ludvig Holbergs minnefond, la vekt på at Holbergprisen er en manifestasjon av renessansen for kulturfagene.

— Med sin eksepsjonelle akademiske kvalitet og sin bemerkelsesverdige tverrfaglige forskning, er Julia Kristeva en forsker som i sjelden grad legemliggjør de faglige kvaliteter som Holbergprisen ønsker å sette fokus på, fastslo Bernt i sin tale.

Bernt inviterte så kronprinsen, som overrakte både diplom og medalje til Kristeva.

Prisvinneren, som beskrev seg selv som en fransk borger, av bulgarsk opprinnelse, og adoptert amerikaner, trakk paralleller mellom sin egen multinasjonale bakgrunn, og Holbergs internasjonale ånd.

Kristeva rakk både å takke Holbergs fødeland, og mane til forsoning mellom de to stormaktene hun har nære bånd til, Frankrike og USA. Ved å sitere forfattere som Proust og Collette og til slutt hovedpersonen i hennes siste roman, Stéphanie Delacour, trakk hun videre paralleller med sin egen og Holbergs nomadiske ånder, evnen til å stille spørsmålstegn ved og finne alternativer til etablerte teorier og tankesett.