I juli i år fikk alle de syv ansatte i Capital Partners AS i Bergen 4,5 millioner kroner i bonus på deling etter rekordresultater. Nå er fem av dem oppsagte og selskapet har gått i dvale.

Administrerende direktør Tor Holstad (62) er en av dem som ikke er oppsagt, men han vil fra nyttår redusere sin arbeidstid til å ivareta løpende prosjekter, samt å holde konsernet ved like og intakt for mulig oppstandelse senere.

Styreformann og gründer Tom Søfteland som har vært 50 prosent arbeid ende i 2008 vil gå over i en vanlig styreformanns rolle fra årsskiftet. Av de øvrige fem må tre på jobbleting, mens de øvrige vil være tilknyttet Capital Partners gjennom outsourcing og andre samarbeidsformer.

Pengene rant ut – I 2007 hadde vi vårt beste år, og i sommer var vi i balanse i et begynnende dårlig marked, forteller Holstad.

Han hadde signalisert sin avgang, og arbeidet med å finne ny administrerende direktør var begynt.

– Styret bestemte i september at konsernet måtte bygges ned. Vi merket at markedet sviktet, og ville være føre var. Det ble vanskeligere og vanskeligere å gjøre forretninger. Pengene rant ut. Vi ble nødt å gjøre en tilpasning til den verdenen vi lever i. Nå er vi i en situasjon der vi har oppfylt våre forpliktelser, og Capital Partners er gjeldfritt. For å kutte på alt som kuttes kan har vi valgt å legge ned den daglige driften. Virksomheten er kort og godt stilt i bero. Det har ikke vært mulig å få til nødvendig inntjening av de prosjektene vi har tilrettelagt. Vi er avhengig av å gjøre prosjekter regelmessig og med dagens strenge/vanskelige bankmarked er det ikke mulig å få til finansiering av nye enkeltstående prosjekter.

Holstad mener det kan ta 18-24 måneder før finansmarkedene igjen er tilbake i det man kan kalle for «normalt» gjenge.

Forpliktet til å betale bonus

– Men dere betalte ut bonus på 4,5 millioner kroner i juli?

– Ja, det var vi forpliktet til ifølge av avtaler med de ansatte, og styret var samlet i den beslutningen.

Alle de syv ansatte, inkludert administrerende direktør og styreformann, fikk utbetalt 85.000 kroner hver, minus skatt. Noen fikk i tillegg en god del mer, en fikk mer enn en million kroner, avhengig av hvor store forretninger de tilførte selskapet.

I fjor fikk Capital Partners AS en omsetning på ca. 30 millioner kroner. Driftsresultatet etter lønnskostnader og bonus ble knappe åtte millioner kroner, mot bare 240.000 kroner året før. Før skatt var resultat vel åtte millioner kroner. Årsoverskuddet ble vel syv millioner, mot minus 0,25 millioner for 2006. Aksjonærene fikk et utbytte på 3,2 millioner kroner.

RUNE NIELSEN