STEINAR HYSTAD

Rettare sagt, i desse tilfella er det frisøren som har gått til skogs for å stulla og stella med sine 4000 tre og gje dei moderne utsjånad. Høge, smale og med tette greiner; det er juletre-ynskje frå publikum, og skal kundane få det som dei vil, må menneske og natur samarbeida.

Stuss i nakken

— Naturen ordnar oppveksten, eg hjelper til med stussing i nakken og ser til at det blir fyldig mot toppen, opplyser juletrefrisør- og produsent Bjørn Nagel Alne.

— I tillegg er juletreet blitt såpass forfengeleg at det likar å få «hårveksten» fjerna på leggen slik at kjøpar berre kan setja stovepynten rett på foten utan å skjera greiner. Det vart gjort då grana var i barnehagealder, 35-åringen tenkte alternativ bruk av innmark då det vart slutt på dyrehald på småbruket familien har på Isdal på Stord. Seks mål dyrka myr vart tilplanta med vanleg norsk gran og med hjartegodt stell av kvart tre har Nagel Alne oppnådd ein uttaksprosent på 90. Og når berre kvart tiande tre ikkje når siste runde oppunder advent, då er det eit supert resultat. Meir vanleg at 40 % av trea i eit felt vert kassert.

Lange økter

  • Ei god stadfesting på at eg har noko att for arbeidsøktene i plantasjen. I sommar gjekk eg her mellom 250 og 300 timar og var frisør med hekksaks. Litt lege og, forresten. Mange tre hadde så langt toppskot at eg måtte klyppa dei og då må ein året etter til med spjelking for å få stamma bein og greinveksten tett.

— Naboen sine gjæser hjelper til med slåtten mellom trea, leiger dei inn nokre veker kvar sommar og storfuglane gjer godt arbeid.

Den seriøse juletreprodusenten smiler godt når han får spørsmål om det ikkje kan vera ein viss fare på ferde med å bruka så mange timar i plantefeltet. Kan ein blir så glad i skapningane at det gjer vondt å skilja seg med dei - først saga dei og så selja dei til framandfolk?

På stas

— Det går greitt, må prøva å vera praktisk slik. Men eg vedgår at eg i fjor selde ei gran som eg hadde hatt eit ekstra godt auga til. Treet blei finare og finare etter som åra og frisørtimane gjekk og det var ikkje med heilt lett hjarta eg sette saga i foten på det. Trøysta treet med at det skulle få stå på stas i stova til ein kjekk familie til langt ut på nyåret, og meiner eg klarde halde lovnaden.

— Gode råd for å få treet til å halda på nålene til jula er vel overstått?

— Dette er individuelt frå tre til tre, men i dei fleste tilfelle går det fint jula til endes berre ein hugsar å gje treet godt med vatn, råder Bjørn Nagel Alne.

JULETRE: Mellom 180 og 220 cm. er dei ni til ti år gamle friserte juletrea Bjørn Nagel Alnes i år høgg på plantasjen på Isdal på Stord. Bergen kommune har kjøpt 160 tre til skular og institusjonar. <p/>FOTO: STEINAR HYSTAD