ROY HILMAR SVENDSEN LENA VERMEDAL

— Røykeloven er en katastrofe rent sosialt, sier Ricks-eier Petter Arnesen.

Utviklingen de siste månedene, tyder på at vennegjenger som er ute på byen sammen blir delt i to som en konsekvens av røykeloven.

— Det må være grådig kjedelig for folk å gå på julebord med ti-femten stykker, og så forsvinner alle de andre ut for å røyke. Hvis flertallet røyker, ender det opp med at noen få blir sittende igjen alene ved bordet, forteller Arnesen.

Fenomenet er kjent også andre steder.

— Før satt folk i baren eller rundt bordene og pratet. Nå trekker folk opp på hotellrommene. Når det ikke er fullt på julebordene, blir det glissent her. Det gjør noe med atmosfæren, mener Cornelius Middelthon, direktør ved Hotel Norge og SAS-hotellet på Bryggen.

Røyksky ved inngangen

Svinn av kopper og glass er også blitt en konsekvens når gjestene forsvinner opp på rommene. Røykere uten mulighet til å røyke på rommet, må derimot ta til takke med gaten.

— Det har blitt et problem for oss at folk står utenfor hovedinngangen og røyker. Andre gjester ved hotellet må kjempe seg gjennom en røyksky for å komme seg inn, sier Middelthon.

— Ansamlingene utenfor utested blir en barriere for publikum som skal inn, sier overingeniør Henning Gøthesen i Helsevernetaten i Bergen kommune.

Røykelovgivningen slår fast at røyken ikke skal kunne sive inn i lokalene. Gøthesen innrømmer at dette er et punkt som ikke har vært prioritert av kommunens kontrollører.

Tumleområde for røykere

— Folk som føler seg plaget av dette, bør ta det opp direkte med utestedet. Tilbakemeldingene vi får, går ut på at heller ikke restaurantene ønsker disse ansamlingene, og selv setter i verk tiltak for å komme dem til livs, sier Gøthesen.

På Ricks har en løst problemet med å gi røykerne et eget tumleområde med tak innerst på plassen. Ifølge eier Petter Arnesen ble innhegningen laget av hensyn til både røykerne og ikkerøykerne.

— Da røykeloven kom, tenkte vi at det kunne oppstå problemer med økt trafikk inn og ut av lokalet. Ved å gi røykerne en egen uteplass og en egen dør, unngår vi at de kolliderer med gjester som står i kø for å komme inn, forteller Arnesen.

— Hvordan har responsen vært?

— Tilbakemeldingene fra røykerne er svært positive. De er veldig glade for at vi har gjort det så lett å gå ut og røyke. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger fra ikkerøykerne, og det tolker vi som at dette fungerer, sier Arnesen.

- Like fullt som alltid

På Fleischer's hotel på Voss har ikke julebordsgjestene tatt skrekken som følge av røykeloven. Salgs- og markedssjef Erik Østlie mener julebordsgjestene takler røykeloven over all forventning.

— Det går meget bra. Vaktene våre går egne røykerunder. Det hender de kniper noen på toalettene, men det er jo mye lettere å oppdage nå enn da alle gikk rundt og dampet på hotellet.

Også Lyststedet Bellevue, Fløien Folkerestaurant og Bryggen Tracteursted har en positiv julebordssesong.

Politioverbetjent Agnar Berland sier til BT at politiet ikke har merket noen oppgang i ordensforstyrrelser etter at røykerne ble tvunget utendørs.