SPØRSMÅLENE ER LAGET AV THOR BJARNE BORE

1. ETAPPE

1. Denne kommunen har i høst gitt et sjusifret beløp for at det skal komme i gang et spesielt utdanningstilbud neste år. Et kjøpesenter skal utvides til et fullverdig urbant regionsenter. En kirke skal inn i et kjøpesenter. Her kjøres det mindre pent enn nesten alle andre steder i landet. En tidligere stortingspolitiker vil nå inn i lokalpolitikken.

2. Her er sentrum for Europas – det kan bli verdens – ledende miljø innen en spesiell teknologi, og 80 bedrifter og utdannings-/forskningsinstitusjoner har laget et forpliktende samarbeid. En skytterkonge bærer dette navnet, og en markant deltaker i Bergens musikkliv på slutten av nittitallet bar den gang dette navnet. Det tok noen år før debutplaten hennes kom.

3 . Særlig gravide og ammende er blitt frarådet å spise fisk i et bestemt område i denne kommunen, som har vært mye i mediebildet i år. Her er det lite skog og et forblåst landskap, et mildt vinterklima, og her finnes en god plass for å telle trekkende sjøfugl. Her ligger Norges eldste håndverksbedrift i sitt slag.

4 . Den siste produksjonen av en typisk norsk forbruksvare flytter nå fra dette stedet til Kina. Samlede dikt til en forfatter herfra som levde et sterkt og delvis tragisk liv, er solgt i 90.000 eksemplarer. Han var født i 1906 og får i år en stor biografi, og den utløste en krangel med en skuespiller som har laget en forestilling med materiale fra den biografertes verker. Det var han som skrev om den evige himmelsongen som alltid er ung og ny

5 . Her er det satset mange millioner for at folk skal få gå i vannet. En professor gikk tidligere i år til en flengende angrep på en bedrift her og kalte den en sviker. En emigrert kontroversiell kunstner har hatt dekorativ oppgave med uvante materialer, og herfra kom han som lurte på hvorfor folk fra Oslo var så dumme.

6 . Her ble det i vår gjort noe som arkeologer håper er et viktig funn. Et nesten halvmil langt spenn nordvest for dette stedet er trolig verdens lengste i sitt slag. En som hadde besøkt Det Hellige Land hvor han hadde dukket seg i Jordan med et brennende lys i hånden og kom opp igjen med lyset like brennende som «et tegn på at han virkelig var en kjent konges sønn», kjempet i for denne kongen i et kjent slag her. Navnet på en norsk by der en av etterkrigstidens statsministere var medlem av bystyret, nevnes første gang i en omtale av en hendelse her.

7 . På et område som styres fra Bergen har det vært aktivitet i 18 år. Navnet kommer fra en gård der det for vel 100 år siden ble gjort et praktfullt funn som har sammenheng med en hendelse omtalt i forrige spørsmål. Tar man bort en vokal, får man navnet til avgått biskop som i år har skrevet en bok om tårer som faller.

8. I denne kommunen ligger et anlegg for prosess og eksport av noe som kommer fra et område som bærer et av norgeshistoriens mest kjente skipsnavn. Under krigen anla tyskerne en flyplass her, 40 prosent av befolkningen ble tvangsevakuert. Gamle-Uri kom herfra, og her er et monument til minne om en redningsdåd like før 2. verdenskrig på en av kystens mest utsatte havstrekninger.

9 . En av Norges mest populære forfattere som har skrevet 14 bøker siden debuten i 1976 og som i høst kommer med en selvbiografisk roman, kommer fra denne kommunen. Herfra kommer også historiene om Steinar og Kåre som er flinke til å hjelpe moren, som er enke, med småbruket. Et dyrebesøk satte kommunen på verdenskartet høsten 2002. 10. J ernbanestasjonen på dette stedet ligger mer enn 1000 m o.h. Norsk ungdom har reist en spesiell varde, og her er en bauta til minne om han som så igjen sine ungdomsfjell og daler. 41 norske konger har passert, og her har det vært mye skyting i et område som nå blir nasjonalpark. Mange ble glade over et vedtak i høst som gikk på et spesielt produkt.

11. Flere av de virkelig formuende i Norge fløy i høst hit for å prøve å unngå noe de var redde for ville komme. Her kan man finne utrolig mange opplysninger i et tosifret antall oversikter. Avisen som var først ute med en tjeneste i et nytt medium, utgis her. Sagnet sier at skuffet kjærlighet skapte et velkjent landemerke.

12. En svart katt har vært sentral for noen herfra som i en sammenheng ikke var for påkledde. Her kriget man lenger enn nesten noe annet sted i Norge, og her ligger graver med mennesker fra minst fem nasjoner. En vei fikk – og har fremdeles – et makabert navn.

13 a) Verdens mest berømte dyr i sitt slag er norsk og har i høst fått en statue til en verdi av over en halv million kroner i en utenlandsk by, avduket av en kongelig person. Et prospektkort med bildet av dyret og en marinelue ble under krigen sendt norske soldater over hele verden. Rasen dyret tilhører har fått navn etter en som levde i et fjellmassiv mellom to europeiske land. Byen der statuen ble avdekket ligger 60 km sørvest for en by som har flyforbindelse med og næringsinteresser sammen med en norsk by.

b) Stedet der dyret opprinnelig kom fra, er kalt by siden 1996. Bare Geiranger og Bergen hadde flere cruiseanløp i fjor. Stedet har fastlandsforbindelse ved en undersjøisk veitunnel og har kortbaneflyplass. Det er et av Norges største fiskevær.

FRIST FOR INNSENDING

Bergens Tidende må ha løsninger på oppgavene senest torsdag 4. januar. Løsninger og navn på vinnere kommer i avisen lørdag 13. januar. Løsninger sendes til Bergens Tidende v/Audun Yndestad, postboks 7240, 5020 Bergen. Merk konvolutten tydelig med «Julereisen». Løsninger kan også sendes på e-post til : Audun Yndestad

PREMIERING

Hovedpremien er en gavesjekk fra et reisebyrå pålydende kr 5000. For å være med i trekningen om denne, må alle spørsmål i alle de tre etappene være riktig besvart. For hver etappe trekker vi dessuten en vinner som får en reiseradio.