Situasjonen er alvorlig for Redningsselskapet. Men håpet er at et nytt styre skal gjenopprette tilliten og bringe bedre tider i 2006.

Fungerende informasjonssjef Ernst Larsen sier at Redningsselskapet sårt trenger til stø kurs i smult farvann og håper at det ekstraordinære landsmøtet lørdag er første skritt på veien dit. De seks valgte representantene i styret skal byttes ut, blant dem president og visepresident.

– Den forventede veksten i medlemstallet ble snudd til minus. Vi mistet 500 betalende medlemmer i fjor. Markedsavdelingen melder at givergleden er falt med 3,5-4 millioner kroner, og den viktige juleinnsamlingen fikk bare inn halvparten av det normale. Det dårlige omdømmet kan lese rett ut av bunnlinjen, sier Larsen til NTB.

Det omstridte spørsmålet om den avsatte generalsekretærens framtid blir ikke behandlet på det ekstraordinære landsmøtet. Det blir opp til det nye styret å ta stilling til om Monica Kristensen Solås skal få en eller annen underordnet tilknytning til selskapet, eller om hun skal stenges ute med etterlønn i resten av kontraktsperioden.

REDNINGSSELSKAPET