EINAR H.G. SPANG

Bakgrunnen er en «gave» på 30 dekar fra Åsane Invest. Verdi ca.. 15 millioner.

— Vi har nå sendt et brev der vi tilbyr kommunen å overta 30 dekar av vårt område på totalt 64 dekar vederlagsfritt, sier styreleder Erik Toppe i Åsane Invest til Bergens Tidende.

— På den måten håper vi at vi næringsdrivende i Åsane som står bak Åsane Invest kan gi et håndslag til idretten i tide til at kommunen kan få brukt penger som er avsatt. Når det skjer nå, så er det fordi det er knyttet betingelser til at kommunen må ha arealspørsmål avklart før årsskiftet - ellers mister de tilskuddet, sier Toppe.

Tomt ble holdt unna

Åsane Eiendom Invest A/S er et selskap som består av en del butikkdrivere i Åsane Senter. Ved salg av Åsane Senter i 2003 til Nordea Liv, ble området i Myrdal holdt utenfor salget. Åsane Senter kjøpte i sin tid området fra Tore Andersen, som hadde inngått avtale med nåværende grunneiere. Hele området var på 64 dekar og prisen ca 30 millioner. Nå gir de bort ca. halvparten.

— Er det knyttet betingelser til overdragelsen?

— Vi forutsetter at kommunen selv tar infrastrukturkostnader med vei, vann og kloakk, og at vi kan utnytte restområdet i tråd med gjeldende kommunedelplan, sier Toppe.

Glad for tomten

— Vi er glad for at tomtespørsmålet nå ser ut til å være i orden, sier overingeniør Jan Haugland på idrettsavdelingen til Bergen kommune.

— Forholdet er at vi i 2002 fikk bevilget 10 millioner i storbymidler til fire kunstgressbaner. Vi har anlagt Liland, Krohnsminde og Stavollen og sitter igjen med 2,5 millioner som vi innen gitt frist må ha klarsignal for å kunne bruke på Myrdal.

— På området på Myrdal vil det nå bli anlagt to kunstgressbaner. Trond Mohn har gitt midler til en hovedbane, og i tillegg kommer det nå en kommunal bane.

— Hva er anleggstid?

— Vi regner med å kunne ha anlegget klart i løpet av et halvt års tid, sier Haugland til Bergens Tidende.