Fire helt nye skoler. Påbygg og modernisering over en lav sko.

Byrådet foreslår å mer enn doble skoleinvesteringene. 756 millioner skal brukes på skolebygg i perioden 2002 til 2005, pluss at 150 millioner av vedlikeholdsbudsjettet øremerkes skolene.

I tillegg kommer nysatsingen på barnehageutbygging, som i en periode har vært mildt sagt laber.

Skolepakke og BKK-aksjer

Om lag halve skolesatsingen er betalt av regjeringens skolepakke. Men like viktig er salget av BKK-aksjer.

Regjeringen har varslet at kommunene skal få 15 milliarder i gunstige lån til å ruste opp grunnskolen. Av dette regner byrådet med at Bergen får låne 355 millioner i denne fireårsperioden.

I tillegg regner kommunen med å tjene 700 millioner på å selge BKK-aksjer. 500 millioner av dette skal brukes til investeringer.

Byrådet understreker samtidig at ingen setter spaden i jorden før finansieringen er i orden. Det betyr at Stortinget må godkjenne skolepakken og BKK-aksjene må være solgt til forventet pris, hvis samtlige skoleløfter skal innfris.

Fire nye skoler

I fireårsperioden skal Bergen få fire nye skoler, samtlige i Fana og Ytrebygda, der trangboddheten er størst.

De nye skolene kommer på Apeltun og Råstøl, pluss at en ny skole innerst i Sædalen skal lette presset på Kringlebotn og Nattland. Den nye skolen skal erstatte Helldal.

I Fana/Ytrebygda skal det også bygges ny ungdomsskole.

I tillegg legger byrådet frem en lang liste med ombygginger, utvidelser og moderniseringer i bergensskolen (se egen sak).

14 år på overtid skal dessuten luften i samtlige skoler bli forskriftsmessig godkjent. Opprinnelig skulle skolene hatt godkjent inneklima innen utgangen av 1989. Bystyret har utsatt fristen til 2001.

Fra før er det avsatt 86 millioner til inneklima-tiltak. Nå plusser byrådet på 37 millioner og lover at målet er nådd i 2003.

Ny barnehagesatsing

Barnehagebehovsplanen som bystyret behandlet i vår, konkluderte med at Bergen mangler 1500 barnehager for å nå målet om 76 prosents dekning. Byrådet foreslår følgend: Kommunen vil bygge tre nye kommunale barnehager.

Eksisterende kommunale barnehager skal få 12 nye småbarnsavdelinger.

Kommunen kjøper 11 tomter som tilbys private utbyggere.

Private barnehager får betalt 10.000 kroner i tilskudd for hver ny småbarnsplass. I tillegg trapper byrådet opp tilskuddet til private barnehager fra 4260 til 10.000 kroner pr. plass. Målet bystyret har fastsatt er å likestille private og kommunale barnehager i løpet av tre år.