Alle fikk eksamen annullert, mens to ble utestengt fra universitetet i et semester, skriver VG.

Tre av sakene kom opp i 2008, og gjaldt fusk på et doktorgradskurs i vitenskapsteori og etikk høsten 2007.

Fusk— og plagiatkurs

En av de fem undervisningsdagene var, ironisk nok, i sin helhet viet til temaene fusk, plagiat, uredelighet og akademiske normer og verdier.

Flere av juksemakerne skal ha blitt avslørt av et tekstgjenkjenningsprogram som kan oppdage tekst som er tatt fra andre kilder.

Alle de fem som er tatt i juks de siste årene, er utenlandske studenter.

- Må forstår opphavsrett

— De har sakset tekst fra andre kilder, blant annet fra internett, uten å kreditere kilden, sier dekan Dag Rune Olsen ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet på UiB til bt.no.

Den slags juks har ikke like alvorlige konsekvenser som i tilfeller hvor forskningsresultater er blitt endret på grunnlag av falske data.

— Men det er viktig at forskere forstår at tekst er omfattet av opphavsrett, sier Olsen.

Etikkparadoks

Doktorgradskandidatene har fått lov å fortsette på studiet etter en karanteneperiode.

— Det er en betydelig grad av paradoks når jukset skjer på en etikkeksamen. Da kan de ikke ha skjønt mye av det kurset handler om. Det kan diskuteres om dette er mest alvorlig for oss som leverer kurset, eller dem som skal lære av det, sier Olsen.

Tekst på internett har revolusjonert hverdagen, både for forskere, journalister og alle andre som søker informasjon.

— Det er en stor verdi i at man får rask og god tilgang til informasjon, men man må fortelle hvem som har kreert dataene, sier Olsen.