— Vi er veldig lykkelige, men vi er og veldig bekymret for måten ting har skjedd på. Vi frykter for at dette skal skje på samme måte en annen gang med en annen skole. Og da kan det være at disse ikke makter, som oss å sette seg inn i hva som må til for å hindre en nedleggelse, sier leder i FAU på Skinstø skole, Aase Haavde Hansen.

Tirsdag vedtok byrådet å trekke saken om nedleggelse av Skinstø skole. Barnehageplassene som skulle inn på skolen når denne ble nedlagt, må byrådet finne rom for andre steder.

— Dette forslaget vakte sterke reaksjoner blant elever og foreldre på Skinstø, og det har jeg full forståelse for. Jeg ser også at konsekvensene av dette burde vært kommunisert på en tydeligere måte, sier byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove i en pressemelding på Bergen kommunes nettsider.

Det siste er også FAU-lederen opptatt av.

— De kunne så lett ha lurt oss. Hadde vi ikke fått en e-post fra rektor i forrige uke, ville vi feiret jul i fred og fordragelighet og først fått sjokket etter jul når Hove hadde tenkt på informere oss. Det er skremmende.

- Har dere feiret ?

— Tør vi det? Jeg har sett foreldre med gledestårer. Resultatet er kjempebra. Nå kan senke skuldrene og gå julen trygt i møte, sier FAUlederen.