Klimaforskere i Bergen feiret tildelingen med champagne på Bjerknessenteret i formiddag. Av Forskningsrådets pott på 160 millioner kroner til klimaforskning, gikk ni av 13 prosjekter til Bergen. Direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret anslår at drøyt 100 millioner kroner av midlene havner hos forskere i Bergens-miljøet.

— De beste folkene

— Dette er helt avgjørende for omfanget og tyngden til forskningsmiljøet i Bergen, og er naturligvis også en fjær i hatten. Mange av prosjektene vi har hatt, er i ferd med å bli sluttført. Tildelingen betyr at aktiviteten blir opprettholdt på dagens nivå, og kanskje vil den øke i kjølvannet av denne tildelingen, sier Jansen til BT.

Han mener bevilgningen viser at det bergenske klimaforskningsmiljøet har de beste ideene, de beste folkene og de mest spennende prosjektene.

Seks av prosjektene går til Universitetet i Bergen, tre av dem til Uni Research, fremgår det av oversikten fra Forskningsrådet.

Det største enkeltprosjektet som får penger, er videreutvikling med den nasjonale klimamodellen. Dette prosjektet blir koordinert av Bjerknessenteret.

Mer enn forventet

Alle ni Bergens-prosjektene er ledet av forskere som er tilknyttet Bjerknessenteret, der både UiB og Uni Research er partnere. I noen av prosjektene er også de andre partnere i Bjerknessenteret, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet med.

— Vi hadde håpet at vi skulle få mer enn halvparten. At vi får mer enn to tredjedeler, er helt i overkant av forventningene vi hadde, sier Jansen.

Det ble sendt inn 49 søknader totalt, mens det fra Bergens-miljøet kom 15 søknader. Med ni av i alt 13 innvilgete prosjektsøknader, ble det storeslem for Jansen & Co.

— Hvor mange forskere er tilknyttet Bjerknessenteret?

— Vi er nå i overkant av 100 forskere under Bjerknes-paraplyen, inkludert stipendiater og doktorgradsstudenter. Vi rekrutterer stadig flere fra internasjonale forskningsmiljøer fordi vi er blitt så pass kjente ute i verden, sier direktøren.

Marin hovedstad

Ifølge Jansen vil en god del av prosjektene gå til marin forskning, noe Bjerknes-direktøren mener befester Bergen som marin hovedstad.

— Ellers vil det være mye fokus på å forstå klimaendringene i havet og endringer i isen i Arktis. Vi har også et prosjekt på Antarktis. Nøkkelspørsmålet er å forstå hvordan havet påvirker klimaendringene, sier Jansen i en pressemelding.

Jansen understreker at dette er viktig forskning.

— Den globale temperaturen har hatt en tendens til å flate ut de siste årene. Det skyldes endringer i havet. Det kommer mer varme, men havstrømmene slipper den ned i dypet. Gjennom forskningen vi nå skal utføre vil vi få mer kunnskap om hvordan havet virker, sier Jansen.

Klimaskeptikerne

På spørsmål om hvordan han tror de såkalte klimaskeptikerne vil reagere på milliondrysset, svarer Jansen:

— Klimaskeptikerne klager jevnlig over skjevheten i tildelingen av forskningsmidler, men de leverer aldri selv noen søknader til Forskningsrådet om støtte til vitenskapelige prosjekter, sier Jansen.