TOR KRISTIANSEN

— Vi jubler over nybygget, sier rektor Anne-Berit Støckert oppriktig stolt. Før måtte noen begynne tidlig og noen sent for å utnytte klasserommene. Nå kan alle klassene begynne samtidig.

Truet med lavvo

Så prekære var plassproblemene ved Haukås skole at det ble truet med å bruke lavvoer som klasserom. Skolen er blant dem som har hatt størst elevvekst i Bergen de siste årene. 90 elever gikk på skolen for fem år siden. I dag strømmer 300 elever til skolen, 46 av dem innvandrere som bor på flyktningmottaket. Ivrige foreldre skaffet skolen lavvoer for å drive med uteskole. Heldigvis slapp elevene å bruke dem til vanlig undervisning.

Fem klasserom hadde skolen før. Nybygget har åtte klasserom, seks grupperom, temarom, praksisrom og veksthus. I det opprinnelige bygget er et rom omgjort, slik at bygget nå har seks klasserom. Dermed har de 14 klassene et klasserom hver.

Lek og læring

Førsteklassingene har spredd seg på flere rom i nybygget når vi stikker innom. Noen elever maler og har tatt de nye staffeliene i bruk. Andre sitter i naborommet og bygger med klosser. Her er valgmulighet. Lek og læring går hånd i hånd.

— Vi har fått en langt bedre planløsning. Grupperom ligger inntil hvert klasserom. Vi kan slå opp dørene mellom klasserommene om vi vil, opplyser Anne-Berit Støckert.

Skolen går nye veier og lar klasser fra 1. til 4. klasse eller fra 5. til 7. klasse utgjøre en familie. Når store og små jobber naturlig sammen, er de små ikke lenger redd de store. Her øynes både en faglig og sosial gevinst. Skolen utnytter handlingsrommet et nybygg gir og kan dessuten gi mer tilpasset opplæring.

«Barkrakker»

Annenklassingene har fått særdeles høye pulter og sitter på «barkrakker» med ryggstø. Fordelene er mange. Læreren kan stå oppreist og trenger ikke lenger bøye seg ned for å se hva elevene arbeider med. Slitasjen på ryggen blir mindre. Også renholderne slipper å bøye seg. En støtte for føttene skrus opp på barkrakkens ben tilpasset hvert enkelt barn. Det tvinger barna til å sitte riktig. Pultenes bordplate kan dessuten vippes litt opp når elevene har behov for det. Fysioterapeuten står bak valget av nye møbler. De høster lovord både fra lærere og elever.

— Pultene er kjempeflotte og fungerer veldig bra, sier lærer Kjersti Stockmann.

23 millioner kroner har nybygget kostet. Skolen har dessuten fått nytt inventar for 1,8 mill. kroner. En rundkjøring er laget for at barna skal kunne kjøres tryggere til skolen. Ny SFO-base ble tatt i bruk forrige skoleår.

— Også vår skole må spare penger i år. 250.000 kroner. Det skaper vansker. Likevel står vi langt bedre rustet til å gi elevene god opplæring med nybygg, understreker Anne-Berit Støckert.

RINGLEK: Gymnastikksalen kan ikke brukes ennå, så elevene får ringlek ute. Fra venstre Martha, Veronica, Ingvild, lærer Astrid Møland Fløkstad, Thomas og Bebecca.
Foto: Gidske Stark