Krateret som ble funnet av en internasjonal forskergruppe, er 480 kilometer stort. Det er trolig dannet da en 50 kilometer stor asteroide slo inn i planeten for 250 millioner år siden.

— Inntil nå har vi trodd at krateret etter asteroiden som utslettet dinosaurene for 65 millioner år siden var det største på Jorden, og det største som har oppstått i det indre av solsystemet på mange hundre millioner år. Det nyoppdagede krateret i Antarktis er mye større, sier astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard i en pressemelding.

Han kaller oppdagelsen for stor og oppsiktsvekkende.

Til nå har et 180 kilometer bredt krater i Mexico vært regnet som det største nedslagskrateret på planeten. Nedslaget her bidro til at dinosaurene ble utryddet, men ødeleggelsene etter asteroiden som traff for 250 millioner år siden har trolig vært enda mer dramatiske.

Terrengformasjonen i Wilkes land øst i Antarktis som forskerne regner som et nedslagskrater, ble funnet ved hjelp av avanserte NASA-satelitter som kartlegger nyanser i Jordens gravitasjonsfelt.