• En stor seier for oss. Dette har vi kjempet for i 13 år, sier Kurt Oddekalv etter at miljøvernminister Børge Brende har fastslått forbud mot utslipp av kobber fra notvaskerier.

Lederen i Norges Miljøvernforbund er glad for at Brende nå setter foten ned og innfører forbud mot utslipp av miljøskadelige kjemikalier når fiskeoppdrettsnøter vaskes og impregneres.

Oddekalv viser til at tungmetallet kobber brukes i stor skala i oppdrettsnæringen. Tidligere har Miljøvernforbundet krevd totalforbud mot bruk av kobber til impregnering av oppdrettsnøter. Nå følger miljøvernminister Børge Brende delvis opp kravet ved å innføre forbud mot utslipp fra notverksteder.

Den nye forskriften mot forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter trer i kraft fra årsskiftet. Eksisterende virksomheter vil måtte gjennomføre nødvendige tiltak innen 2006. Forskriften stiller krav om at alle virksomheter skal kunne dokumentere at de ikke slipper ut miljøskadelige stoffer når de vasker og impregnerer nøter. Forbudet vil gjelde alle miljøskadelige stoffer, ikke bare kobber.

I begrunnelsen fra miljøvernministeren heter det at kobber er et svært giftig tungmetall som er meget skadelig for livet i vannet. Utslippene fra notverksteder medfører lokalt store forurensningsproblemer mange steder.

— Derfor er det svært viktig at vi nå får en forskrift som forbyr disse utslippene, sier Brende.

Kurt Oddekalv sier Norges Miljøvernforbund er i ferd med å gjennomføre en kampanje rettet mot oppdrettsnæringen. Her er et av formålene å få bukt med det organisasjonen hevder er unødvendig bruk av kobber.

Kobber brukes til impregnering etter at nøter er blitt rensket for groe.

Oppdrettsnæringen mener forbudet er til å leve med.

— At det før eller siden ville komme et slikt forbud er noe oppdrettsnæringen og notvaskeriene har vært klar over en stund. Det utvikles nå teknologi som vil kunne rense disse utslippene, og som trolig kan tas i bruk på kommersiell basis fra 2004, sier fagsjef for miljø, Aina Valland i næringsorganisasjonen FHL Havbruk.

Hun er glad for at regjeringen foreløpig har lagt til side forslaget om å totalforby kobberimpregnerte merdposer. - Jeg forventer ikke noe slikt forbud med det første, sier hun.

PÅ UTSLIPPSJAKT: Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet var i sommer på jakt etter kobberforurensning i fiskeindustrien. Nå er Oddekalv glad for at det kommer forbud mot kobber-utslipp. <p/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK