GUNNAR WIEDERSTRØM

— Regjeringen har fjernet en klam hånd over samferdselen i fylket. Dette betyr at vi får en fullstendig utlufting og at man kan konsentrere seg om de viktige prosjektene på samferdselssektoren i fylket, sier Per Nordø.

Han mener fylkeskommunen nå kan pløye tilbake til fylkeskommunal virksomhet de over 100 millioner kronene som er satt av til bygging av broen.

— De bør brukes til andre og langt mer nyttige tiltak, sier Nordø.

Norges Miljøvernforbund har i 15 år kjempet mot Hardangerbrua.

— Dette er en stor dag for nasjonallandskapet i Hardangerfjorden og for Hardangervidda. Det er en nasjonal og internasjonal oppgave å bevare fjordene og fjordlandskapet mest mulig uberørt. Det er prisverdig at regjeringen lytter til National Geographic som nylig kåret de norske fjordene til verdens fremste uberørte reisemål.

Også hensynet til villreinen på Hardangervidda taler for å ikke bygge broen

— Norge skal nå prioriterer de stamveiene mellom øst og vest som allerede ligger der. Da vil vi på en helt annen måte få ro på Hardangervidda om vinteren slik at reinen kan vernes, sier Nordø.