— En gledens dag, sier informasjonssjef Ove Lunde i Hordaland Olje & Gass (HOG) til BT.

Det er ett år siden Statoil første gang lanserte planene for det selskapet kaller et kraftvarmeverk på Mongstad. Nå sender selskapet konsesjonssøknad til myndighetene. Dermed er raffineriet et skritt nærmere prosjektet som har en prislapp på fire milliarder kroner. Den endelige investeringsbeslutningen tar Statoil neste år.

900.000 tonn CO2

De norske utslippene av klimagassen CO2 vil øke med 900.000 tonn i året hvis Mongstad-anlegget blir realisert. Statoils regnestykke er at utslippene «bare» øker med 100.000 tonn i forhold til om kraften skulle kjøpes i markedet og importeres fra utlandet.

CO2-utslippene er det største hinderet for Statoil-prosjektet. Forurensende gasskraftverk er en politisk verkebyll både mellom de borgerlige regjeringspartiene og blant de rødgrønne.

Ove Lunde i HOG, som er fylkets interesseorganisasjon for petroleumsvirksomhet, føler seg likevel trygg på at politikerne vil gi grønt lys.

— Alle som ser de store linjene, forstår at dette er et utrolig viktig verdiskapingsprosjekt for hele Hordaland, sier han.

«Milepæl»

Lunde omtaler Statoils planer som det største og viktigste landbaserte industriprosjektet i Hordaland på flere tiår.

— Det er en milepæl når det gjelder industriutvikling. Ikke bare sikrer det arbeidsplassene på Mongstad-raffineriet, prosjektet vil få stor positiv effekt i fylket, særlig i Nordhordland.

Nøkkelen til industriutvikling i kjølvannet av kraftvarmeverket, er at det planlagte gassrøret fra Kollsnes i Øygarden får stor nok kapasitet. Da kan også andre deler av regionen kunne utnytte gassressursen. Røret som Statoil planlegger å bygge dekker selskapets eget behov. Nå håper gassforkjemperne i regionen at staten punger ut for et rør med større dimensjon.

Ikke til husholdninger

Kraftverket på Mongstad skal drives av gass fra Troll-feltet, samt overskuddsgass fra raffineriet. Troll-gassen blir levert i rør fra Kollsnes. Kraften vil ikke levere strøm til husholdningene, men primært til raffineriet, som sliter med skral energieffektivitet i dag. Også Troll-feltet vil få elektrisitet fra det nye anlegget på Mongstad.

Statoil-ledere har tidligere gitt uttrykk for at Mongstad-raffineriets fremtid står og faller med prosjektet.

Selskapet medgir at økonomien i prosjektet er krevende. Direktør Einar Strømsvåg sier at selskapet er avhengig av at Mongstad-anlegget får like rammevilkår av myndighetene som annen industri i Europa.

Miljøkamp

Norges Naturvernforbund ber politikerne stoppe prosjektet. Fylkesleder Hilde Kalleklev sier forbundet vil gjøre alt de kan for å stoppe utbyggingen, mens moderorganisasjonen minner om Norges Kyoto-forpliktelser.

-Vi krever at regjeringen avslår søknaden fra Statoil, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund. Han påpeker at utslippene fra Mongstad-anlegget vil tilsvare CO2-utslippene fra 250.000 privatbiler.

— De fleste partiene på Stortinget har forpliktet seg i sine partiprogram til ikke å gi tillatelse til flere forurensende gasskraftverk. Vi forventer at disse løftene står ved lag også etter valget, uttaler Haltbrekken.

Høyre-glede

Men Høyres fylkesleder Nils Marton Aadland hilser Statoil-satsingen velkommen.

— Dette viser at selskapet satser på Mongstad også i fremtiden, noe som er særdeles viktig for Nordhordlandsregionen og Hordaland, sier han i en pressemelding.

— Innenlandsk bruk av kraftproduksjon vil erstatte import av elektrisk kraft produsert med langt mer forurensende kilder. Økt bruk av naturgass vil i tillegg gjøre oss mindre sårbare for variasjoner i nedbørsmengdene, mener Aadland.