For snaut to år siden ble han oppfordret til å overta jobben som direktør i OVDS — Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap - med toppansvar for hurtigrute, reiseliv og persontrafikk. Og igjen er beskrivelsen korrekt: Han søkte ikke stillingen men ble bedt om å ta den. Det forteller meget om den ballast det travle mennesket fra Hammerfest, med bortimot førti års hjemstavnsrett i Bergen, har pådratt seg som entusiastisk veileder for norsk reiseliv gjennom desennier.

Start på Torgalmenningen

For det er som kreativ medarbeider og leder innen ulike poster i norsk reiseliv Knut Sevaldsen har gjort karriere. Den startet etter at han som nyutdannet siviløkonom fra NHH i 1968 fikk ansvar for informasjonsvirksomheten fra TTK-kiosken på Torgalmenningen. Utsikten fra den sentrale posisjonen i det bergenske byliv ga åpenbart perspektiver på reiselivets utvikling, ikke bare lokalt men også nasjonalt og internasjonalt. Veien gikk via TTK, Turisttrafikkomiteen for Bergen og Vestlandet, der han i noen år var kontorsjef, deretter økonomisjef ved Fred.Olsen-Bergen Line og pådriver under etableringen av Nordsjøfergen Norway Line i sytti- og delvis åttiårene.

Hjelper og inspirator

I 1982 tok han over som administrende direktør for landets fremste konsulent- og veiledningskontor innen norsk reiseliv, Reiselivsutvikling A/S, med base i Bergen. I seksten år ledet han bedriften og opparbeidet en unik kompetanse innenfor den totale reiselivs- og transportnæringen som bedrifter over hele landet og også utenlands, profitterte på. Han ble bokstavelig talt en hjelper for ideer og prosjekter og måtte tre til som både ryddegutt og inspirator. Ustanselig var han i disse årene på farten, som veileder for selskaper, som markedsanalytiker, rasjonaliseringsekspert, foredragsholder og som styremedlem. Da han sa takk for seg og etablerte seg som frittstående konsulent med hovedsete i Tromsø, var OVDS en av de første kundene som engasjerte ham. En sentral oppgave var å forsøke å fusjonere de to hurtigruteselskapene OVDS og TFDS, et forsøk som ikke lyktes i den omgangen.

Setter kursen

Fra sin posisjon i Narvik, som medlem av ledelsen i OVDS, har imidlertid Knut Sevaldsen en stor grad av påvirkningsmuligheter når kursen settes for både selskapets og hurtigruteflåtens seilas fremover. At Bergen fortsatt vil være havn på ferden, i hvert fall for jubilanten, er det neppe tvil om: Her har han nær familie, hus i byen, båt på Fanafjorden og hytte på Hjellestad. Pluss venner som prøver å påvirke arbeidstempoet. Så langt med begrenset hell.

AV EINAR ERIKSEN

KNUT SEVALDSEN har mange års fartstid i norsk reiselivsnæring. I dag fyller han 60 år. ARKIVFOTO: EINAR SPANG