Lånefjorden er ei lita grend som den gong elevane gjekk der berre hadde båtsamband til bygdene i kring. I slike avstengde grender utviklar det seg gjerne ei sterk samkjensle, der skulen og skulehuset blir eit kulturelt sentrum. No går riksvegen forbi Lånefjorden slik at det er lett å kome seg både austover og vestover. I dag blir skulen brukt til grendehus.

1. rekkje frå venstre: Olav Sørebø, Magne Brekke, Ester (Bolstad) Karlsen, Liv (Koldingsnes) Systad, Herdis (Breisnes) Bruarøy, Dagrun (Bolstad) Tistel, Bjørg Sørebø, Gerd Måren, Haldis (Måren) Holsen, Magni (Bolstad) Sævig <p/> <p/> 2. rekkje frå venstre: Jenny (Bolstad) Hellem, Borgny (Brekke) Steig, Inger Johanne (Lønne) Lunden, Solbjørg (Koldingsnes) Halland, Johannes Bolstad, Erna (Bolstad) Kleppe, Ove Måren, Åse (Koldingsnes) Hesjedal, Harald Koldingsnes, Peder Brekke <p/> <p/> 3. rekkje frå venstre: Nils Brekke, Bjørg Wenche (Lønne) Solheim, Berit (Senneset) Teigen, Inger Margrete (Senneset) Stadheim, Magne Måren, Norodd Bauge, Jon Bolstad, Bjarne Senneset, Jetvald Måren