Det skjer med både bispebesøk, jubileumsfest i dag og festgudstjeneste i morgen i 1. Metodistkirke i Fyllingsdalen. Og dagens pastor, Jon-Erik Bråthen, forsikrer at dagens menighet er full av liv med til sammen 550 medlemmer innført i kirkebøkene.

Menigheten ble formelt stiftet i slutten av september 1879, og den første tiden holdt man til i Baptistkirkens lokaler i Bergen sentrum. Men etter tre år kunne man innvie 1. Metodistkirke i Skottegaten. Den var sentrum for et aktiv kirkearbeid frem til 1987. Da solgte man og bygget i stedet helt ny og moderne arbeidskirke ved Betanien, som også eies av Metodistkirken, i Vestlundveien i Fyllingsdalen.

— Det var lite hensiktsmessig å drive kirke i Bergen sentrum når medlemmene var spredt over hele byen. Fyllingsdalen var en bedre plassering på alle vis. Dessuten var det naturlig å knytte tettere bånd mellom de mange diakonale tilbudene ved Betanien og menigheten. Blant annet fungerer menighetens prester også som institusjonsprester ved Betanien.

Metodistkirken er også viden kjent for sitt lokaløkumeniske engasjement.

— Helt siden vi kom til Fyllingsdalen har vi har ett tett samarbeid med Den norske kirke, gjennom Fyllingsdalen menighet. Her har vi i praksis vist at ulike kirkesamfunn kan ha et utmerket samarbeid på tvers av kirkegrenser, sier Bråthen.