I tillegg ble Bybanen frikjent i søksmålet fra BKK tidligere i dag.

Den største julenissen er finansminister Kristin Halvorsen. Hun kan fortelle at Bybanen slipper den fryktede momsregningen på 150 millioner kroner.

— Jeg har i dag bestemt at vi benytter oss av en mulighet i momsloven for å sikre oss at Bergen kommune og Bybanen ikke skal miste allerede fradragsført moms, og at de vil beholde momsfradraget frem til ferdigstillelsen. Dermed er saken løst, sier Halvorsen til bt.no.

Frykten oppstod da Samferdselsdepartementet overførte ansvaret for driften av Bybanen fra Bergen kommune til fylkeskommunen. Som byggherre for Bybanen fikk Bergen kommune også fritak for moms, men det var under forutsetning av at kommunen også skulle drifte banen.

Da det ikke lenger var tilfelle, fant Skatteetaten ut at forutsetningene for momsfritak ikke lenger er til stede. I sommer fikk Bybanen et momskrav på 150 millioner kroner. Bergen kommune søkte Skattedirektoratet om fritak, men der var det liten støtte å hente.

150 milloner kroner er den samme summen som staten bidro med til hele Bergensprogrammet i 2007, inkludert Bybanen.

I paragraf 70 i merverdiavgiftsloven heter det enkelt og greit at «Departementet kan helt eller delvis frita fra avgiftsplikt etter denne lov når det foreligger særlige forhold».

— Det er et særlig forhold at dette ble overført til fylkeskommunen. Dette en det enkleste og minst byråkratiske måten å gjøre det på, sier Halvorsen.

I dag ble også Bybanen frikjent i søksmålet som BKK hadde anlagt mot dem. Det sparer Bybanen for en ekstraregning på 60-80 millioner kroner.

JULEGAVE: Finansminister Kristin Halvorsen benytter en mulighet i momsloven til å frita Bybanen for momsregningen på 150 millioner.
Bjelland, Håvard