Kongen ble ønsket velkommen av domprost Ørnulf Elseth og biskop Ole D. Hagesæther. I våpenhuset stod spente og glade søndagsskolebarn med flagg og ønsket kongen velkommen.

Selve gudstjeneste ble innledet med en prosesjon der tidligere domproster, sokneprester og kirkens nåværende prester og stab og utsendinger fra søstermenigheter var med.

Res. Kap. Jakob Frode Knudsen trakk linjene til den hellige Frans av Assisi som hadde fått kallet om å gjenoppbygge Guds kirke. Den hellige Frans var opphavsmannen til fransiskanerordenen, en misjonerende og engasjert munkeorden som preget kirken. Her i Bergen er Domkirken et synlig resultat av "gråbrødrenes" innflytelse:

— Vår bønn er at vi må bli en kirke bygget av levende stener, sa Knudsen i sin åpningshilsen. Biskop Ole D. Hagesæther talte over dagens tekst om den barmhjertige samaritan.

— Er vi i stand til å hjelpe? spurte biskop Ole D. Hagesæther i sin preken.

Han minnet om en valgkamp der vi verdens rikeste nasjon lurer på hvordan pengene skal brukes hvem som skal hjelp eller hvordan de skal fordele hjelpen:

— Men hvem kan hjelpe om ikke vi? Hvis det er slik at vi har ordninger som hindrer oss i å handle og gjøre det gode, da må vi bryte med slike ordninger! Sa biskopen som minnet om at lommeboken var det vanskeligste av alt å omvende. Biskopen kommenterte også omorganiseringen av sentrumsmenighetene ved å si at han håper at blant annet Korskirken må bli et samlingspunkt for dem som lider og er utstøtt i dagens samfunn.

Domkirkens jubileumshelg ble rundet av med kirkekaffe i terminus Hall.

KONGELIG KIRKEBESØK: HM kong Harald ble mottatt av biskop Ole D. Hagesæther og domprost Ørnulf Elseth til jubileumsgudstjenesten søndag i Domkikren.

Med HM kong Harald som hedersgjest feiret Domkirken menighet 700 årsjubileum med festgudstjeneste.
FOTO: ARNE NILSEN