Sjekk din kommune:

Grunnskolepoeng — hele landet.

Grunnskolepoeng - Hordaland.

Grunnskolepoeng - Sogn og Fjordane.


— Konge. Det er sånn vi vil ha det for resten av levetiden min, sier Bergens skolebyråd, Tomas Moltu (KrF) når BT presenterer tallenes tale for ham.

— Jeg har jo den ubeskjedne målsettingen at vi skal bli best i Norge, i hvert fall sammenlignet med de andre store byene.

_Les mer:

Her er Bergens stolthet_

Hvis det er målet og avgangselevenes karakterer er målestokk god nok, er det målet allerede nådd. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) endelige oversikt over elevenes grunnskolepoeng i 2007.

Flest fra vest er best

Tallene med tilhørende analyser ble ferdigstilt i juli i år. Rapporten viser blant annet at:

  • Av de fire største byene er Bergen på topp. Av de ti største kommunene blir Bergen kun slått av Bærum.
  • Av de 24 kommunene med høyest karaktersnitt, er syv fra Hordaland og fem fra Sogn og Fjordane. Ingen andre fylker kan skilte med like mange i toppsjiktet, selv om listen toppes av tre trønderkommuner.
  • På fylkesoversikten har Sogn og Fjordane landets beste gjennomsnitt. Oslo sniker seg inn foran Hordaland på 3. plass, men ingen østlandskommuner havner på topp-25.
  • Av Sogn og Fjordanes 26 kommuner havner kun to under landsgjennomsnittet. Hele 25 av 33 hordalandskommuner plasserer seg over landsgjennomsnittet.
  • Sammenlignet med resten av Hordaland og Sogn og Fjordane gjør Bergen det middels bra. Hele 29 kommuner fra de to fylkene har bedre karaktersnitt.— Det unner vi de andre kommunene. Det er jo ikke noe mål at andre skal levere svakt, sier Moltu.

— Vi gleder oss over alle kommuner som gjør det bra og så gleder vi oss ekstra når vi gjør det bedre.

Tall som teller

For skolebyråden og oppvekstetaten i Bergen kommune er tallene fra SSB oppløftende lesing. Ikke minst fordi Bergen gjorde det relativt svakt, og svakest av storbyene, på de nasjonale prøvene som ble offentliggjort i fjor høst. Derfor gleder det ekstra når tallene som virkelig teller, nemlig avgangskarakterene, tegner et annet bilde.

— For oss er dette viktigere enn de nasjonale prøvene, sier Moltu.

— Vi ble litt overrasket når vi fikk resultatene fra de prøvene. Det kan jo være at elevene ikke tar de nasjonale prøvene fullt så alvorlig som eksamen og det øvrige skolearbeidet, nettopp fordi det ikke får noen konsekvenser for dem.

_Les mer:

Foreldres utdanning avgjør_

Kvalitetsutvikling

I BTs storbyundersøkelse som er presentert de siste ukene, kom det frem at de langt fleste foreldrene er godt fornøyd med kvaliteten i bergensskolen. Det samme har Bergen kommunes egne foreldre— og elevundersøkelser vist. I fremtiden håper Thomas Moltu at kvaliteten skal styrkes.

— Vi ansetter nå fire personer som skal jobbe spesifikt med kvalitetsoppfølging og -utvikling ved skolene i Bergen, sier han.

— De ulike skolene har ulike behov, problemer og utfordringer. Denne gruppen skal kunne gå inn og diskutere eksakte behov på den enkelte skole og jobbe målrettet med forbedringer.

I kjølvannet av resultatene fra de nasjonale prøvene, hvor Oslo gjorde det meget bra, mente mange at blikket burde rettes mot hovedstadens skolepolitikk. Det er ikke Moltu umiddelbart enig i.

— Vi må lære fra andre kommuner som gjør det bra når de gjør det bra, men vi kan ikke følge andre slavisk. Da vil vi aldri komme i tet. Vil vi komme foran, må vi lede an.

Er du fornøyd med skolen? Si din mening her!