— Det er et positivt skritt i riktig retning at de private skolene får økt tilskudd der også husleieutgiftene innlemmes, sier rektor Oddvar Rotvik ved Kongshaug Musikkgymnas på Os til Bergens Tidende. Privatskolen er en av de skolene som i dag sliter økonomisk for å klare driften. Også privatskolene i Bergen er godt fornøyd med dette punktet.

Skikkelig trøkk

— Oh, happy day! synger elevene ved musikkgymnaset med skikkelig trøkk bare minutter etter at utdanningsminister Kristin Clemet la frem et nytt lovforslag som vil gjøre det langt lettere å starte private skoler eller frittstående skoler som hun nå kaller det. Men vi har elevene mistenkt for å synge om en helt annen dag.

— Dette har vært de beste år i hele mitt liv, sier elevrådsleder Iselin Atterås Aspen. Hun avslutter i vår tre års musikkutdanning ved skolen. Elevrådsmedlem Bjarte Svendsen støtter henne. De beskriver miljøet som svært godt og forteller om personlig vekst og gode vennskap. Selv har de ikke merket skolens økonomiske problemer.

Sliter økonomisk

— Budsjettforlik mellom Ap og Frp i fjor høst fratar oss to millioner kroner i år. Vi skulle hatt 85 prosent statsstøtte, men får bare 65 prosent. Klart slikt merkes, sukker Oddvar Rotvik.

I det nye lovforslaget som departementet nå sender ut på høring, går det frem at det skal bli lettere å starte nye skoler. Oppfylles krav til innhold og kvalitet, skal de automatisk godkjennes. Men kommersiell skoledrift godtas ikke.

I Bergen har International School of Bergen størst grunn til jubel. Rektor June Morison merker seg med glede at det endelig åpnes for statsstøtte til de internasjonale skolene. I dag må skolen i Bergen ta 40.000 kroner året i skolepenger.

På høy tid

Styreformann Kent Härström ved Steinerskolen synes betegnelsen «frittstående skole» er bedre enn privatskole. Han mener det er på høy tid at skolene får samme økonomiske betingelser som de offentlige. Rektor Lars Johan Danielsen ved Danielsen skole peker på at det er umulig å drive skole uten bygninger og er særlig glad for at husleiestøtte kommer. Rektor Gjermund Høgh ved St. Paul skole synes det er bra at skolene skal få utvikle sine egenart og at fremmedspråklige elevers rettigheter sikres bedre.

— Vi som starter nye skole, skaper et mangfold og forbedrer tilbudet til de unge, mener Oddvar Rotvik ved Kongshaug Musikkgymnas. Skolens 90 elever kommer fra hele landet. Skolen formidler kristne holdninger og utruster unge til innsats i kor og musikkliv i kirke, bedehus og organisasjonsliv.

GOD TRØKK: Maria Stensvold (nærmest) og de andre elevene sang med glød under øvelsen til dagens konsert. Nytt lovforslag sikrer Kongshaug Musikkgymnas mer støtte.
FOTO: TOR KRISTIANSEN